Risken att utsättas för hot och våld är hög inom flera yrkesgrupper. Speciellt hög är den inom polisen, vården (främst inom psykiatrin, akutvården och omsorgen), myndigheter (som socialtjänsten, migrationsverket, försäkringskassan), handeln och inom skolan (om man räknar med eleverna vilket man självklart ska göra). Boken är skriven för de viktigaste resurserna inom dessa verksamheter, personalen, och för dem som ansvarar för verksamhetens säkerhet. Steg för steg redogör författaren för hur man bäst förebygger, hanterar och efterarbetar situationer med hot och våld. Åtgärder för hur arbetsplatsens säkerhet bäst utformas och hur personalen kan, bör och ska förbereda sig inom eventuellt hotfulla och våldsamma situationer beskrivs utförligt och lättillgängligt. Ett rikt illustrerat kapitel om självförsvar följs av vad lagen säger om vad man får och inte får göra i nödvärn. Allt material i boken stöds av forskning, lagstiftning, praxis och/eller gedigen erfarenhet. Inom området krispsykologi har ny, spännande forskning publicerats. Således har detta avsnitt i boken utökats i denna nya upplaga. I övrigt har innehållet setts över för att möta dagens behov av kunskap. "Det finns ett stort antal konsulter som verkar inom detta område. Hansi på SSK Säkerhetsakademien är helt klart en av de bästa." Lennart Gustafsson, säkerhetschef Sveriges Riksdag Hansi Stafbom är diplomerad säkerhetschef, leg. instr. inom taktisk kommunikation, prisbelönt instruktör inom självskydd och kontrollteknik och har närmare 30 års erfarenhet av brottsförebyggande arbete. Han är också utbildad inom kognitiv beteendeterapi, salutogent arbetssätt brottsprevention, personskydd, problemorienterat polisarbete och han har ca 40 års träning inom självskydd och kontrollteknik. Inom sistnämnda område har Hansi utvecklat ett koncept med både teori och praktiska delar som blivit mycket uppskattat inom såväl myndigheter, vården som för privatpersoner. Det är detta system som är basen i denna bok. Hansi Stafbom driver sedan 1989 SSK Säkerhetsakademien som tillhandahåller utbildnings- och konsulttjänster inom bokens alla delområden.
Les mer
Risken att utsättas för hot och våld är hög inom flera yrkesgrupper. Speciellt hög är den inom polisen, vården (främst inom psykiatrin, akutvården och omsorgen), myndigheter (som socialtjänsten, migrationsverket, försäkringskassan), handeln och inom skolan. Steg för steg redogör författaren för hur man bäst förebygger, hanterar och efterarbetar situationer med hot och våld.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9789185617333
Publisert
2017
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Columbus Förlag
Vekt
460 gr
Høyde
241 mm
Bredde
162 mm
Tykkelse
13 mm
Språk
Product language
Svensk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
172

Forfatter