Å høyre til utviklingspsykologiske perspektiv på barns oppvekst

Heftet / 2000 / Nynorsk
437,-
371,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Det har skjedd store endringer i måten å nærme seg utviklingspsykologi på i de seinere åra. De store, breie teoriene har, i tråd med postmodernismens inntog, tapt sin posisjon til mer avgrensete modeller og teorier som sikter mot å forklare ett eller noen få forhold ved barns utvikling. Dette avgrensete siktemålet gjør teoriene og modellene mer treffende og hensiktsmessige i bruk, men det bidrar også til å gjøre fagfeltet mer omfattende og uoversiktlig. Mange studenter sliter derfor med å tilegne seg helhetlig innsikt i utviklingspsykologi. Med sin lange erfaring fra førskolelærerutdanning og allmennlærerutdanning gir Leif Askland og Svein Ole Sataøen en presentasjon av moderne utviklingspsykologi vel tilpasset disse studentenes behov. Her er en rekke cases som setter stoffet inn i en praktisk sammenheng og som reiser problemstillinger studentene kan arbeide videre med for å utvikle en for helhetlig og handlingsstyrende innsikt om arbeid med barn. Forfatterne skaper sammenheng i fagområdet ved å belyse barns utvikling gjennom fire livstemaer; å komme til verden, å være i samspill, å forstå verden, å oppleve seg selv som selv.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788200128991
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Språk
Product language
Nynorsk
Publisert
2000