En hyppig benyttet påstand i samfunns- og nærlingslivsdebatten er «forskning viser». I disse sammenhengene sidestilles ofte forskningsresultater med sannhet. Men resultatene her er imidlertid sjelden så sikre som vi kan få inntrykk av. Hvordan kan du vite om noe er sant? viser den usikkerheten som ligger innebygd i all forskning og tar opp hvordan slik usikkerhet kan reduseres. Bare den som tar seg bryet med å sette seg inn i de mest sentrale metodeproblemene, vil være i stand til å se enkeltundersøkelsers svakheter og styrker. I denne nye og reviderte utgaven blir også tema som problemformulering, etikk og etiske retningslinjer behandlet dypere. Nytt er også et kapittel som tar for seg selve struktureringen av en oppgave samt de ulike suksesskriteriene som bør være på plass for å komme i havn med en god oppgave. Utgivelsen retter seg først og fremst mot studenter som skal skrive en større oppgave hvor egen problemformulering er utgangspunktet.
Les mer
Boka viser den usikkerheten som ligger innebygd i all forskning, og tar opp hvordan slik usikkerhet kan reduseres. Den viser hvordan man ved å sette seg inn i de mest sentrale metodeproblemene vil bli i stand til å se enkeltundersøkelsers svakheter og styrker. Boka egner seg for studenter, ledere, konsulenter og journalister. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202382797
Publisert
2012
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Vekt
388 gr
Høyde
225 mm
Bredde
151 mm
Tykkelse
15 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
234

Forfatter