Hvordan kan du vite om noe er sant? veiviser i forsknings- og utredningsarbeid for studenter, ledere, konsulenter og journalister

Heftet / 2012 / Bokmål
439,-
378,-
Levering 2-6 dager

Produktbeskrivelse

En hyppig benyttet påstand i samfunns- og nærlingslivsdebatten er «forskning viser». I disse sammenhengene sidestilles ofte forskningsresultater med sannhet. Men resultatene her er imidlertid sjelden så sikre som vi kan få inntrykk av. Hvordan kan du vite om noe er sant? viser den usikkerheten som ligger innebygd i all forskning og tar opp hvordan slik usikkerhet kan reduseres. Bare den som tar seg bryet med å sette seg inn i de mest sentrale metodeproblemene, vil være i stand til å se enkeltundersøkelsers svakheter og styrker. I denne nye og reviderte utgaven blir også tema som problemformulering, etikk og etiske retningslinjer behandlet dypere. Nytt er også et kapittel som tar for seg selve struktureringen av en oppgave samt de ulike suksesskriteriene som bør være på plass for å komme i havn med en god oppgave. Utgivelsen retter seg først og fremst mot studenter som skal skrive en større oppgave hvor egen problemformulering er utgangspunktet.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788202382797
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2012