I Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv presenterar författarna olika verktyg för att koppla samman teori och praktik genom ett utforskande förhållningssätt inom idrottsämnet. Skolämnet idrott och hälsa är ett av skolans populäraste ämnen, men också ett ämne med en stor utvecklingspotential. Områden som har denna utvecklingspotential, och som behandlas i boken, är bland annat genus och hälsa ur fysiska och mentala perspektiv.Läs merIdrott och hälsa har en mångårig tradition som aktivitetsämne, men idag är uppdraget också att utveckla kunskaper som är viktiga för att bevara en fysiskt aktiv livsstil genom livet. För att nå det målet krävs förutom aktivitet också teorier som är användbara för elevernas lärande. Boken Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv lyfter fram aktionsforskning och aktionslärande som strategier för att utveckla ämnet.Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv vänder sig till blivande och yrkeverksamma lärare i ämnet idrott.Om författarnaInger Karlefors är idrottslärare, lektor och forskare inom idrott och ämnet idrott och hälsa, med anknytning till idrottshögskolan vid Umeå universitet och Luleå tekniska universitet.Krister Hertting är docent i pedagogik och verksam vid Högskolan i Halmstad. Hans forskningsområde är framför allt pedagogiska aspekter av barn och ungdomsidrott, men också lärande och psykosocial hälsa i skolan.Tom Tiller är professor i pedagogik vid Uit – Norges arktiske universitet och gästprofessor vid Luleå tekniska universitet. Han är också forskningsledare för Nordisk senter for aksjonsforskning og aksjonslæring (Uit).
Les mer
I Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv presenterar författarna olika verktyg för att koppla samman teori och praktik genom ett utforskande förhållningssätt inom idrottsämnet. Skolämnet idrott och hälsa är ett av skolans populäraste ämnen, men också ett ämne med en stor utvecklingspotential. Områden som har denna utvecklingspotential, och som behandlas i boken, är bland annat genus och hälsa ur fysiska och mentala perspektiv.
Les mer
"Idrott och hälsa ur ett aktionsforskningsperspektiv riktar sig till idrottslärare som är yrkesverksamma eller under utbildning. Författarna menar att idrottsämnet har förändrats väldigt lite genom åren, skolans styrdokument framhåller att förutom fysisk aktivitet måste ämnet också vara ettkunskapsämne med inriktning mot hälsa och friluftsaktiviteter. Förutom en gedigen teoribakgrund innehåller boken flera aktionsforskningsprojekt som utförts av lärarstudenter under deras praktik. Studenterna planerade, genomförde och reflekterade över lektionsserier baserade på olika lärandeteorier. Detta är en intressant bok och kan föra idrottsundervisningen i rätt riktning mot mer kunskap till eleverna. En mycket detaljeradinnehållsförteckning gör att man lätt kan välja att läsa om det man i stunden vill veta." Publiceras i BTJ-häftet nr 24, 2016. Lektör Marianne Ericson
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9789147111671
Publisert
2016
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Liber
Vekt
260 gr
Språk
Product language
Svensk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
192