Ikke bare lese arbeid med drama og litteratur i den nye småskolen

Heftet / 2000 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788202196653
Publisert
2000
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm AS
Serie
LNUs skriftserie
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
240
Vekt
462 gr
Se alle

Ikke bare lese arbeid med drama og litteratur i den nye småskolen

Heftet / 2000 / Bokmål
Dette er boka for lærere og studenter som er opptatt av å sette estetiske uttrykksformer i sentrum for opplæring i skolen. Boka legger til rette for undervisningsforløp der elevene i småskolen får allsidige utfordringer, med basis i norsk og drama.Dette er boka for lærere og studenter som er opptatt av å sette estetiske uttrykksformer i sentrum for opplæring i skolen, og ser den verdien litterære impulser har for utvikling og dannelse. Boka viser hvordan det kan legges til rette for undervisningsforløp der elevene får allsidige faglige utfordringer, med basis i norsk og drama. Det er likevel ingen oppskriftsbok med rigide mønstre for etteraping. I den første delen utdyper forfatterne sin grunnlagstenking, og presenterer teoretiske referanser som gir perspektiv til de konkrete ideene. Innbakt i teoridelen er også utradisjonelle innfallsvinkler, for eksempel er bruk av utstyr belyst med semiotikken som referanseramme. Alle undervisningsforløpene i andre del av boka er utprøvd, og de konkrete planene er supplert med kommentarer og forslag til videre arbeid. Begge forfatterne arbeider til daglig på høgskolenivå, men har sin bakgrunn fra undervisning i grunnskolen, og har de siste årene gjort observasjoner av og utprøvinger med barn i småskolealder. Noe av det som gjør boka spennende, er nettopp vektleggingen av barnets perspektiv. Forfatterne har vært opptatt av barns erfaringer og tanker om lek, og boka er krydret med fascinerende glimt fra lekesituasjoner og samtaler med småskolebarn. Det gjøres likevel et klart skille mellom lek og undervisning ? her er det ikke snakk om å kuppe barnas egne arenaer for læring og forlystelse. Det er småskoletrinnet forfatterne har valgt som nedslagsfelt, men tenkemåten og undervisningsoppleggene er aktuelle også for høyere klassetrinn ? og i moderert form også for de eldste i barnehagen. Boka viser hvordan drama kan brukes på en gjennomtenkt og variert måte, samtidig som det norskfaglige blir ivaretatt. De litterære tekstene det er knyttet undervisningsideer til, dekker et bredt sjangerfelt, med hovedvekt på billedbøker, dikt og fortellende prosa.
Les mer
En bok for lærere og studenter som er opptatt av å sette estetiske uttrykksformer i sentrum for opplæring i småskolen, og ser den verdien litterære impulser har for utvikling og dannelse. Boka viser hvordan det kan legges til rette for undervisningsforløp der elevene får allsidige faglige utfordringer, med basis i norsk og drama.
Les mer
Nettpris:
298,-
253,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788202196653
Publisert
2000
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm AS
Serie
LNUs skriftserie
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
240
Vekt
462 gr
Se alle