Illustrert farmakologi bind 2

Innbundet / 2012 / Bokmål
609,-
512,-
Levering 2-6 dager

Produktbeskrivelse

Rasjonell farmakoterapi er et viktig verktøy for å kunne iverksette effektive terapeutiske tiltak ved en rekke sykdommer og lidelser. Integrert kunnskap om biologiske prosesser som fører til sykdommer, og om hvordan legemidler påvirker slike prosesser, er en forutsetning for rasjonell farmakoterapi. Kravene som stilles til helsearbeidere om slik integrert kunnskap og evne til å gi balansert informasjon om legemidler til pasientene, er en stor utfordring. For å møte denne utfordringen trengs et læreverk som Illustrert farmakologi, der kunnskap om legemidler settes i en klinisk sammenheng på en lettfattelig, men samtidig grundig måte. Sammen med bind 1 av Illustrert farmakologi danner bind 2 et komplett læreverk i farmakologi for helsefagstudenter ved høgskoler og universitet. Det legges stor vekt på pedagogisk fremstilling der tekst og illustrasjoner danner en integrert enhet. Bind 2 omtaler legemidlene i relasjon til sykdomsgrupper. På slutten av hvert kapittel er hovedlinjene i teksten oppsummert. Læreverket er primært skrevet for studenter i sykepleie og vernepleie, men brukes også av studenter i medisin, farmasi, odontologi og psykologi. Til denne utgaven av Illustrert farmakologi er det utarbeidet en egen nettressurs. Nettressursen henger sammen med kapitlene i boka og inneholder studiespørsmål med fasit og en omfattende samling lenker med direkte oppslag til nettsteder med kompletterende kunnskap. Illustrert farmakologi er oversatt til svensk, dansk, engelsk, spansk og gresk et uttrykk for både faglig og pedagogisk anerkjennelse. Terje Simonsen er overlege og spesialist i klinisk farmakologi. Jarle Aarbakke er professor, overlege og spesialist i klinisk farmakologi. Roy Lysaa er sivilingeniør og dr.scient. i farmakologi. Han har illustrert boken.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245013054
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2012