Innføring i barnerett for barnevernspedagoger

Heftet / 2013 / Bokmål
669,-
549,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Boken har et bredt faglig perspektiv ut fra det syn at et sentralt siktemål for barnevernsarbeiderens arbeid er å sikre at det ordinære oppvekstsystemet funger som det skal, også for barn i en vanskelig livssituasjon. Boken er særlig rettet mot barnevernspedagoger. Barnevernspedagoger forvalter viktige ansvarsområder i det offentlige tilbudet til utsatte barn og unge. De har stor rettslig og faktisk myndighet i saker som gjelder barn. Kjennskap til regelverket for sentrale arbeidsfelt, til barns og unges rettigheter i sin alminnelighet, til rettsforholdet mellom barn og foreldre, og til de spesielle tiltakene for barn i utsatte livssituasjoner er nødvendig for å utnytte det handlingsrommet loven gir til å finne gode løsninger for barn som trenger hjelp.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788215021607
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2013