Jordens tilstand 2005 = State of the world 2005

Heftet / 2005 / Bokmål
329,-
283,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

JORDENS TILSTAND 2005 er den 15. tilstandsrapporten fra Worldwatch Institute på norsk. Når den retter søkelyset mot verdens sikkerhet, signaliserer den samtidig hvor tett sammenknyttet dette temaet er med det vi vanligvis definerer som miljøspørsmål. Et viktig eksempel er tildelingen av Nobels fredspris 2004 til den kenyanske Green Belt-bevegelsens leder, Wangari Maathai, som planter trær for å gi sitt folk økonomisk trygghet. Årets rapport fokuserer på de dypereliggende årsakene til utrygghet. En destabilisering av samfunn og miljø har fulgt i kjølvannet av de siste tiårenes eksplosive befolkningsvekst, med tilsvarende økning i etterspørselen etter ressurser. Rapporten forsøker å avdekke den ofte skjulte sammenhengen mellom så forskjellige fenomener som synkende grunnvannsspeil, tilgangen til olje, spredningen av AIDS, internasjonal kriminalitet, miljøflyktninger, terrorisme og klimaendringer. Forfatterne av JORDENS TILSTAND 2005 ønsker å bidra til å snu den negative utviklingen og etablere det internasjonale samarbeidet som er helt nødvendig for å skape en trygg verden.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788202243746
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Cappelen
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2005