Profesjonsutøvere står daglig i situasjoner der de må ta vanskelige avgjørelser, basert på faglig skjønn. Å bruke faglig skjønn vil si ta handlingsvalg i situasjoner der det ikke er opplagt hva man bør gjøre. Valgene må begrunnes ut fra et sikrest mulig kunnskapsgrunnlag. Det er ikke tilstrekkelig å begrunne et faglig handlingsvalg med en appell til autoritet, tradisjon, følelser eller uspesifisert synsing. Begrunnelsen må sannsynliggjøre at utøverens handlinger, i samarbeid med brukerne, vil føre til det ønskede resultat. Boken gir en detaljert gjennomgang av styrker og svakheter ved kunnskapsformer som er sentrale ved faglig skjønnsutøvelse. Temaet befinner seg i skjæringsfeltet mellom vitenskapsteori og metodelære. Erfaring, evidens og faglig skjønn er skrevet til bruk i profesjonsutdanninger på bachelor og masternivå, samt for de mange som arbeider i profesjonsyrker og som ønsker en samlet framstilling av hva som kreves for å være rimelig sikker på at de valg man tar, har et solid kunnskapsgrunnlag. Einar Øverbye er professor i sosialpolitikk ved Storbyuniversitetet OsloMet. Han har skrevet og redigert flere bøker og vitenskapelige artikler om helse- og sosialfaglige emner.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788279354086
Publisert
2023
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Abstrakt
Høyde
210 mm
Bredde
140 mm
Dybde
10 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
182

Forfatter