Kardiologi klinisk veileder

Heftet / 2015 / Bokmål
685,-
575,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Fagområdet kardiologi (hjertesykdommer) har de senere år gjennomgått store endringer både når det gjelder forståelse av patofysiologi, forbedret diagnostikk og behandling. Fagområdet kardiologi (hjertesykdommer) har de senere år gjennomgått store endringer både når det gjelder forståelse av patofysiologi, forbedret diagnostikk og behandling. Mye av utviklingen har vært drevet av teknologiske fremskritt, men det har ikke redusert betydningen av en nøyaktig sykehistorie og klinisk undersøkelse når legen står overfor en pasient med hjerteproblemer. Denne boken har i stor grad en praktisk tilnærming til fagområdet og ofte med vekt på kliniske problemstillinger. Den inneholder en systematisk gjennomgang av de viktigste diagnostiske hjelpemidler. En rekke sentrale sykdommer og tilstander er gjennomgått, og i tillegg omtales en del generelle problemstillinger for hjertepasienter. Boken er ikke ment å være en fullstendig lærebok i kardiologi, men den gir en gjennomgang av mange sentrale temaer. Dette er 2. utgave av boken - den første utgaven kom i 2011 - og den er nå revidert og oppdatert innenfor alle sentrale områder. Noen nye kapitler er kommet til: Håndholdt ultralyd, Computertomografi ved koronarsykdom, Magnetisk resonans av hjertet, Hjertesykdom og svangerskap, og TAVI - kateterbasert behandling av aortastenose. Målgruppen er først og fremst leger som, uten å ha spesialutdanning i kardiologi, til daglig behandler pasienter med hjertesykdommer, spesielt i allmennpraksis, i generell indremedisin og i utdanningsstilling i sykehus. Medisinstudenter vil finne mye nyttig kunnskap her, og det samme vil de mange godt utdannete sykepleiere som behandler hjertepasienter. For studenter og leger med utdanning i utlandet vil boken kunne gi nyttig kunnskap om norske fagmiljøer og behandlingstradisjoner.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788205484580
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2015