Kina

Kina med Xi Jinping i førersetet preger den internasjonale dagsordenen. Landet er involvert i geomilitære konflikter i Asia og i handelskrig med USA. Flere vestlige land ser med bekymring på utbredelsen av kinesisk teknologi og frykter spionasje. På bare 30 år har Kina med sin raskt voksende økonomi utviklet seg til en stormakt. Ambisiøse geopolitiske initiativ som Det 21. århundrets silkevei («Belt and Road») symboliserer for mange Kinas mål om å bli en global supermakt med Beijing som kapitalismens og globaliseringens nye sentrum.

Den utvalgte litteraturen favner vidt. Ved siden av å behandle den dagsaktuelle globalpolitiske arenaen tematiserer den blant annet Norges forhold til Kina, Kinas eldre og moderne historie, Kina som reisemål, epoken med Mao og indre forhold i Kina. Mange av oss kan ikke nok om Kina, derfor er dette bøker vi trenger å lese.

Heftet / 2017 / Engelsk
329,-
Heftet / 2018 / Engelsk
249,-