Kirke i oppbrudd og forandring aktuelle perspektiver på norsk virkelighet

Heftet / 2003 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788251918701
Publisert
2003
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Vigmostad & Bjørke AS
Serie
Ekklesiologi-prosjektet ved Det teologiske Menighetsfakultet, 2000-2003
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
153
Se alle

Kirke i oppbrudd og forandring aktuelle perspektiver på norsk virkelighet

Heftet / 2003 / Bokmål
Vi lever i en kultur som kjennetegnes av sterke endringsprosesser. Både unges og eldres selvbilder, levemåter og virkelighetsforståelser er i endring. Det preger også Den norske kirke, både i dens indre liv og i dens forhold til samfunnet og statsmakten. Endringsprosessene er virksomme i mange menigheter og i de frivillige kristne organisasjonene. Det er kirkens kall å verne evangeliet og forkynne det for stadig nye slekter. Samtidig lever den kristne kirke alltid i oppbrudd og forandring. Kirkens tro og bekjennelse gir innhold og retning til nødvendige oppbrudd og nyorientering. Dermed er det også sagt at forandring kan være krevende. Ikke all utvikling er i samsvar med det innhold og den retning som kirkens tro angir. Bokens målsetting er å belyse noen viktige trekk i de endringsprosessene vi opplever i vår tid. Bare slik kan vi gjøre holdbare vurderinger og konstruktive valg med tanke på veien videre. Dette skjer i hovedsak gjennom empiriske undersøkelser i rammen av en praktisk-teologisk tilnærming. Her fokuseres det på tema som ungdom og kirke, pilegrimsvandringer, passive kirkemedlemmers tro, menighetsplanting og kirkevekst. Sammen med dette empiriske materialet presenteres også bidrag av bibelvitenskapelig, kirkehistorisk og religionssosiologisk karakter som belyser bokens overgripende tema: Kirke i oppbrudd og forandring. Bidragsytere: Arne Landmark Bakken, Harald Hegstad, Vidar L. Haanes, Hans Kvalbein, Kristin Lorentzen, Kjell A. Skartseterhagen, Anfin Skaaheim, Helge Standal og Einar Andreas Weider. Boken er redigert av Leif Gunnar Engedal og Vidar L. Haanes Dette er bind 1 av forskningsprosjektet Kirke i forandring - hva vil det si å være kirke? ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom 22 forskere og bidragsytere.
Les mer
Bokens målsetting er å belys noen viktige trekk i de endringsprosessene vi opplever i vår tid. Dette skjer i hovedsak gjennom empiriske undersøkelser i rammen av en praktisk-teologisk tilnærming. Det fokuseres på tema som ungdom og kirke, pilegrimsvandringer, passive kirkemedlemmers tro, menighetsplanting og kirkevekst. Sammen med det empiriske materialet presenteres også bidrag av bibelvitenskapelig, kirkehistorisk og religionssosiologisk karakter som belyser bokens overgripende tema: Kirke i oppbrudd og forandring. Har litteraturlister og opplysninger om forfatterne.
Les mer
Nettpris:
250,-
212,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788251918701
Publisert
2003
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Vigmostad & Bjørke AS
Serie
Ekklesiologi-prosjektet ved Det teologiske Menighetsfakultet, 2000-2003
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
153
Se alle