Miljøproblematikken er aktuell som aldri før

Stiftelsen Fritt Ords Pris 2019 tildeles Natur og Ungdom og Greta Thunberg 8. mai. De får prisen for deres bidrag til å gjøre klima- og miljødebatten handlingsrettet og mobiliserende.

Tusenvis av skoleelever har streiket for miljøsaken, og vi ser en økende interesse på universiteter og høyskoler. Flere kurs setter fokus på utfordringene. Høstens Sampolkonferanse i Bergen gjenspeiler dette når de setter fokus på temaet der. Vi trenger alle å bli bevisst hvilke utfordringer verden har med tanke på klima, og her finner du et variert og spennende utvalg bøker på temaet.