Bærekraftig livsstil

Blir du motløs av dette med klimaforandringer og  det grønne skiftet? Her er  bøkene  for deg som vil bidra, men ikke vet helt hvor du skal begynne. 

Bærekraftig business

 

"Regjeringens jobb er å legge til rette for at framtidens næringsliv blir grønt, smart og nyskapende." sa Erna Solberg i 2016 på Regjeringens hjemmeside.

 

Miljø og politikk

Antropocen: menneskets tidsalder

Antropocen er et foreslått begrep på det geologiske tidsavsnittet vi nå er inne i og kan oversettes med menneskets tidsalder. Vi setter tydelige geologiske spor på jordkloden, og stikkord her er artsutrydning, drivhusgasser og stor økning av arealbruk. Vil du lese mer? Vi anbefaler disse titlene.

Bærekraft i barnehage og skole

Både Rammeplanen for barnehager og de de nye læreplanene for grunnskolen og videregående opplæring, slår fast at bærekraftig utvikling er et sentralt tema. Bærekraft handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å ta vare på omgivelsene og naturen.

Vår dyrebare planet

Her har vi samlet titler som er i vinden på NTNU.

Sammenleggbare sekker og bager i resirkulert plast

Sammenleggbar sekk og bag laget av resirkulerbar plast (Rpett). Finnes i tre farger.

Ocean Bottle - drikkeflasker 

Hver Ocean Bottle finansierer innsamling av plast tilsvarende 1000 plastflasker. Plast som ellers ville havnet i havet. Flasken er laget av resirkulert plast og rustfritt stål. Den holder på temperaturen, enten du vil ha varm eller kald drikke  -og den kan selvsagt resirkuleres!

The Ocean Bottle samarbeider med The Plastic Bank, som gir lokale arbeidere en god lønn for å samle plast. Innsamlingen finner sted i områder i verden der det mangler infrastruktur for å resirkulere plast. Ved kjøp av The Ocean Bottle finansierer du innsamlingen av 1000 plastflasker, som tilsvarer 11 kg plast. Flasken rommer 500 ml., er fullt resirkulerbar, og er designet for å være den siste gjenbruksflasken du trenger å kjøpe. Hver flaske er karbonnegativ.

 

Opphavsrett (C) 2021 Akademika. Alle rettigheter forbeholdt. Laget av Ny Media AS