Kompendier og kopiutsalg

Om kompendier og kopiutsalget

For kompendier og kopiutsalg bør du ta kontakt med ditt utdanningssted.

 

Kopiutsalgene ved UiO

Kopiutsalgene er et non-profit utsalg for kopisamlinger (kopisamlinger, blandingskompendier og kompendier) produsert av Universitetet i Oslo. Kopiutsalgene skal sikre studentene tilgang på alt relevant pensum. Utsalget er en del av UiO, og drives av Akademika AS på vegne av UiO. Kopiutsalgene brukes av alle fakulteter ved UiO. Kopisamlingene er ikke-originale utgivelser, og kan kun selges internt ved UiO, mot at gyldig studentlegitimasjon eller ansattbevis fremvises.

Har du ikke fått gyldig studentbevis på mobil eller semesterregistreringskortet ditt, kan vi også godta følgende dokumenter:
• Kvittering for betalt semesteravgift
• Kvittering for eksamensoppmelding
• Utskrift fra studentweb for utfylt studieplan
• Brev med godkjenning av studiedeltagelse e.l. fra UiO eller instituttene

Kopisamlingene kan ikke bestilles i vår nettbutikk. Har du ikke anledning til å besøke et av våre kopiutsalg, kan du bestille kopisamlinger via e-post. Vi krever da at du samtidig sender oss en kopi av semesterregistreringskortet (se adresser nedenfor), eller ovennevnte dokumenter, sammen med bestillingen. Porto vil da inkluderes i prisen. Du kan også sende bestillingen på faks, eller ringe oss i åpningstiden. Ringer du, vil vi be deg sende en av de ovennevnte dokumentene separat.

Inneværende semesters papirer er gyldige til og med fristen for betaling av neste semesters avgift.

Vi har nå to utsalgssteder:

Kompendier for jus-studier
Akademika - Juridisk avdeling
Karl Johans gate 47
0162 Oslo
Tlf.: 22 42 54 50
Faks: 22 41 17 08

Se våre åpningstider her.

Alle andre fag selges hos Akademika på Blindern 
Problemveien 9 – Universitetssenteret
Postboks 84 Blindern
0314 Oslo
Tlf.: 22 85 33 16 / 17
Faks: 22 85 33 01
E-post:
kopiutsalget@akademika.no
Se våre åpningstider her.

Prisendring på kompendier og kopisamlinger.
Universitetsstyret har fattet vedtak om at utsalgsprisen på kompendier og kopisamlinger for det enkelte studieår settes lik den gjennomsnittlige utsalgsprisen pr. side i bokgruppe 2. (fagbøker på norsk for profesjonsmarkedet og lærebøker på norsk for høyere utdanning). Sideprisen på kompendier produsert fra og med 7.april 2008 settes til kr. 1,43.

NB! Vi tar ingen kopier i Kopiutsalgene, vi selger kun de kompendier som blir laget av UiO.

Har vi ikke fått inn kompendiet ditt ennå? Er du student tilknyttet UiO, så kan du følg med på twitter.com/kopiutsalget.