Denne boka tar opp tema som sosiale problem, sosial kapital, kritisk teori og kulturanalytisk perspektiv på sosialt arbeid. Det er lagt vekt på å synleggjere kritisk sosialt arbeid gjennom å løfte fram sosialarbeidarens spesielle utfordringar i dagens fleirkulturelle og globaliserte samfunn.Kritikk forutset grunnleggjande normer, standardar eller verdiar som kan skape ein legitim basis for kritikken. Kritisk tenking i sosialt arbeid handlar om systematisk å analysere fenomen i konkrete kontekstuelle og situasjonelle praksisar. Dette er eit alternativ til å føre ein teoretisk meir abstrakt kritikk der konsekvensane i forhold til praksis blir vanskelegare å identifisere. Det å utvikle ansvarlege kunnskapsposisjonar for å kunne synleggjere situasjonen til sårbare grupper i samfunnet og å bidra til å forbetre deira situasjon, er sentralt i kritisk sosialt arbeid.
Les mer
Denne boka definerer sosialt arbeid ved å gjere greie for spenningar og utviklingslinjer i utdanning og yrkesliv hos sosionomar, barnevernspedagogar og vernepleiarar. Fagtilsette ved ulike høgskolar og universitet skriv om tema som sosiale problem, sosial kapital, kritisk teori og kulturanalytisk perspektiv på sosialt arbeid. Boka fokuserer på sosialarbeidarens spesielle utfordringar i dagen fleirkulturelle og globaliserte samfunn. Har register og litteraturlister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205325999
Publisert
2005
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal akademisk
Vekt
510 gr
Høyde
239 mm
Bredde
165 mm
Tykkelse
20 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
284

Redaktør