Denne boken gir en trinnvis innføring i et utvalg kvantitative analyseteknikker ved bruk av statistikkprogrammet SPSS (PASW). Den vil være et godt praktisk hjelpemiddel for studenter og forskere på nybegynner- og avansert nivå. Boken er den mest omfattende i sitt slag på norsk, og alle analyseeksempler er gjennomført med utgangspunkt i samme datasett (European Social Survey). Leseren kan derfor enkelt gjenta forfatternes analyser ved å laste ned datasettet vederlagsfritt fra Internett. Boken gir deg nyttige praktiske råd om hvordan du kan planlegge og gjennomføre din egen undersøkelse ved hjelp av spørreskjema. For øvrig presenteres forslag på hvordan du kan gå løs på et stort datasett ved hjelp av ulike former for variabelomkodinger. Boken forklarer også hvordan man forbereder, utfører og tolker ulike former for regresjonsanalyser. Det gis grundige eksempler på hvordan man kan gjennomføre lineær, logistisk, multinomisk og ordinal multinomisk regresjon, og det gis forklaringer på når de ulike analyseformene bør vurderes. Boken gir også en lignende innføring i flernivåanalyse, overlevelsesanalyse, paneldataanalyse, faktoranalyse, Chronbachs alfa samt flere andre analyseteknikker. Videre vil du finne forslag til løsninger på hva som kan gjøres når statistiske problemer oppstår, og boken inneholder også to teoretiske kapitler om hvilke farer man må være oppmerksom på ved analyser av tallmateriale.
Les mer
Boken gir en innføring i et utvalg kvantitative analyseteknikker ved bruk av statistikkprogrammet SPSS. Den presenterer forslag på hvordan du kan gå løs på et stort datasett ved hjelp av ulike former for variabelomkodinger, og forklarer hvordan man forbereder, utfører og tolker ulike former for regresjonsanalyser. Det gis eksempler på hvordan man kan gjennomføre lineær-, logistisk-, multinomisk- og ordinal multinomisk regresjon, og det gis forklaringer på når de ulike analyseformene bør vurderes. I tillegg gir boken en innføring i flernivåanalyse, overlevelsesanalyse, faktoranalyse, to-stegs minste kvadraters regresjon, samt andre analyseteknikker. Boken inneholder forslag til løsninger på hva som kan gjøres når statistiske problemer oppstår. Den har også med to teoretiske kapitler om hvilke farer man må være oppmerksom på når man analyserer kvantitativt. Har stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788251927123
Publisert
2012
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Tapir akademisk forlag
Vekt
728 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
24 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
356