Kvinnors oförstådda ohälsa

Innbundet / 2004 / Svensk
223,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Många kvinnor har symtom som läkaren inte kan förstå, vilket gör det svårt att ställa en diagnos. I denna bok ifrågasätts den biomedicinska grundsatsen att fakta är fakta och allt annat är tvivelaktigt. Den tvärvetenskapliga författargruppen i vilken flertalet är läkare utmanar också den befintliga medicinska kunskapen genom att presentera nya perspektiv baserade på respekt för kvinnans livsvärld och levnadsvillkor. Några av hälsoproblemen som tas upp är kroniska muskelsmärtor, kroniskt trötthetssyndrom, spänningshuvudvärk och blåskatarr. Genom att beskriva både forskning och patientfall visas här att det finns åtskillig kunskap som inte tagits i bruk, även om vi ännu vet för lite om orsaker, förlopp och konsekvenser när det gäller en rad diffusa hälsoproblem. De definieras som långvariga tillstånd med delvis invalidiserande symtom, där medicinska undersökningar inte ger några fynd eller förklaringar. Varför uppfattar läkarna vissa besvär som diffusa? Varför blir kvinnors besvär mer diffusa än mäns? Vad upplever kvinnor med diffusa besvär när de söker läkare? Och hur kan läkare ge bästa möjliga hjälp? Det är centrala frågor i boken, där ett av kapitlen handlar om patientens starka sidor. Där tas upp hur läkaren skall ställa frågor för att se dessa sidor och hur patienten skall kunna gå från ha en offerroll till att mobilisera sina resurser. Gunilla Myrberg, journalist och professor, skriver i sitt förord: Grundtonen är att patienten alltid har rätt och att den symtomdiagnos hon presenterar alltid måste tas på allvar.    Mitt engagemang i frågor som rör kvinnors hälsa sträcker sig 25 år tillbaka i tiden. Det som gör mig glad är att det i dag är självklart att ta upp genusfrågor i medicinen. // Den här boken är ett led i den positiva utvecklingen. Översättning Per Larson
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9789127074798
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Natur & Kultur
Språk
Product language
Svensk
Publisert
2004