Lærebok i miljøforvaltningsrett

Heftet / 2019 / Bokmål
599,-
491,-
På lager, sendes nå

Produktbeskrivelse

Hvordan sikrer vi miljøet for kommende generasjoner?Denne boken er skrevet som lærebok i miljørett med et forvaltningsrettslig perspektiv for studiet i rettsvitenskap (juss). Boken skal gi forståelse av de grunnleggende rettsspørsmålene i miljøvernarbeidet og kunnskap om hovedtrekk i internasjonal miljø- og klimarett og miljøretten i EØS, viktige prinsipper og virkemidler og de særlige krav til saksbehandlingen i miljøsaker. I egne kapitler behandles hovedtrekkene i plan- og bygningsloven, viktige deler av naturmangfoldloven, kontroll med forurensning på grunnlag av forurensningsloven og regulering av tiltak i vassdrag etter vassdragslovgivningen. Boken er egnet som litteratur i faget ved de juridiske fakulteter og andre høyere læresteder. Det er lagt vekt på at den skal illustrere temaer i den alminnelige forvaltningsretten. Samtidig framheves og drøftes de spesielle rettsspørsmålene som reiser seg i forvaltningens arbeid med å sikre våre naturverdier og et godt miljø i dag og på lang sikt.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788215031361
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2019