Lærerliv sett med nordiske studentøyne

Heftet / 2008 / Bokmål
160,-
136,-
Levering 2-12 dager

Produktbeskrivelse

Hvordan oppleves lærerlivet av lærerstudenter ved slutten av første året som lærerstudent? Hovedinntrykket fra en undersøkelse blant lærerstudenter i fire nordiske land er at studentene, etter sin første praksisperiode, opplever disiplinproblematikk og tilpasset opplæring som de to største utfordringene. Problemene og utfordringene de møter i praksis oppleves som nære og personlige av de fleste av studentene. De ser ikke, på dette tidspunkt, tydelig for seg hvordan de skal kunne utvikle seg for å takle disiplinproblematikken. Derimot tror mange at lærerutdanninga skal kunne bidra til deres didaktiske kompetanse på området tilpasset opplæring. Denne publikasjonen viser resultat fra første fase i forskningsprosjektet Teacher Education Didactics in the North (TED). Artiklene presenterer ulike teoretiske perspektiver på det innsamla materialet, hvor det fokuseres på lærerstudenters syn på utfordringer i det fremtidige lærerliv. Generering av fruktbare begreper for forståelsen av studenters framtidige lærerliv er en hovedmålsetning med boka. Begrepene vil i sin tur bli viktige analyseredskaper i siste fase av TED-prosjektet. Målgruppe for boka er forskere og undervisere innenfor nordisk lærerutdanning. Forfatterne er henholdsvis fra Island, Norge, Sverige og Færøyene. Disse er dosent dr. Ragnhildur Bjarnadóttir, Kennaraháskóla Islands, Reykjavik, dosent dr. Mary Brekke, Høgskolen i Tromsø, Avdeling for lærerutdanning, professor II, dr. Kari Søndenå, Høgskolen i Tromsø, Avdeling for lærerutdanning/Universitetet i Stavanger, lektor dr. Inger Karlefors, Institut för utbildningsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet og forsker cand.pæd. Pauli Nielsen, Færoya Læraraskúli, Torshavn.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788273891266
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Eureka forl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2008