Låt språket bära - Genrepedagogik i praktiken

Heftet / 2015 / Svensk
392,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

I den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Låt språket bära ger läraren stöd i arbetet med texters olika syften, uppbyggnad och språkliga drag. Boken ger lärare det stöd de behöver för att eleverna framgångsrikt ska utveckla både språket och ämneskunskaperna. 
I den nya, fjärde upplagan finns ännu fler anpassningar till Lgr 11, nya struktursteg och modelltexter och en ny genremedlem: Ej tidsordnad instruktion. Boken stödjer lärare i arbetet med genrer och bearbetning av text i alla ämnen och fyller lärares behov av fördjupning i genrepedagogiken. Boken ger förståelse för hur man i den funktionella och tydliga modell som genrepedagogiken bygger på stöttar alla elever i att kunna förstå språk och ämne via lek, samtal och interaktiva övningar. I centrum står det funktionella perspektivet på lärande, interaktion samt lärarens arbete med att stötta eleverna i att förstå hur text skapas och byggs upp. Olika genrer bearbetas genom beskrivningar av klassrumssituationer. Strukturer och språkliga drag som är viktiga att fästa fokus på i olika genrer beskrivs och hur lärare kan gå tillväga för att bygga upp ett metaspråk i klassrummet, ett språk för att tala om språk. I boken ges även exempel på bedömning som en naturlig del av vardagen och hur elevers lärande kan gynnas genom samarbete mellan lärare med olika språk- och kulturkompetens. Exemplen är hämtade från undervisning i årskurserna 1–6 men innehållet kan lätt anpassas även till de senare årskurserna i grundskolan.  Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9789173828758
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Studentlitteratur AB
Språk
Product language
Svensk
Publisert
2015