Legers profesjonsetikk refleksjon og mestring i en sykehuskultur

Heftet / 2009 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788276348231
Publisert
2009
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
308
Vekt
528 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
18 mm
Se alle
Forfatter

Legers profesjonsetikk refleksjon og mestring i en sykehuskultur

Heftet / 2009 / Bokmål
Hva tenker leger om profesjonsetikk? Er etikk noe de har med seg i bagasjen hjemmefra, eller er det noe de har lært seg på doktorskolen eller i legepraksisen? Kjenner de til og bruker de profesjonsetikk aktivt i sin kliniske praksis? Og hvordan lærer og mestrer legene det å være moralske subjekter i en hverdag som kan være preget av sterke inntrykk, vanskelige avgjørelser og trange tidsrammer? Ved siden av å sette et søkelys på legenes etiske refleksjon, setter boken også søkelys på strukturelle rammer som synes å hemme eller fremme legenes etiske refleksjon. Legers profesjonsetikk bygger på dybdeintervju med 21 leger fra ulike spesialiteter innenfor somatisk medisin og er en tilrettelagt utgave av en doktoravhandling fra medisinsk fakultet, UiO. Målgruppe er leger og annet helsepersonell, ledere i sykehus- og institusjonshelsetjenester og profesjonsutdannere.
Les mer
Denne boken tar for seg hva leger tenker om profesjonsetikk, om etikk er noe de har med i bagasjen hjemmefra eller om det er noe de har lært på skolen eller i praksis, om de kjenner til og bruker profesjonsetikk aktivt i sin kliniske praksis, og om det er vanskelig å være moralske subjekter i en hverdag som kan være preget av sterke inntrykk, vanskelige avgjørelser og trange tidsrammer. Boken fokuserer også på de strukturelle rammene som synes å hemme eller fremme etisk refleksjon i klinisk praksis. Boken bygger på dybdeintervjuer med 21 leger. Med litteraturliste.
Les mer
«Alt i alt er dette en svært leseverdig bok og fortelling. Ikke minst bør den være pensum for alle som har med helseledelse og legeutdanning å gjøre. I en tid med økende pasientautonomi og trangere rammebetingelser bringer den også profesjonspolitisk krutt til torgs.» Reidar Tyssen, Tidsskrift for Den norske legeforening 10/2010
Les mer
Nettpris:
479,-
407,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788276348231
Publisert
2009
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
308
Vekt
528 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Tykkelse
18 mm
Se alle
Forfatter