Legers profesjonsetikk refleksjon og mestring i en sykehuskultur

Heftet / 2009 / Bokmål
479,-
393,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Hva tenker leger om profesjonsetikk? Er etikk noe de har med seg i bagasjen hjemmefra, eller er det noe de har lært seg på doktorskolen eller i legepraksisen? Kjenner de til og bruker de profesjonsetikk aktivt i sin kliniske praksis? Og hvordan lærer og mestrer legene det å være moralske subjekter i en hverdag som kan være preget av sterke inntrykk, vanskelige avgjørelser og trange tidsrammer? Ved siden av å sette et søkelys på legenes etiske refleksjon, setter boken også søkelys på strukturelle rammer som synes å hemme eller fremme legenes etiske refleksjon. Legers profesjonsetikk bygger på dybdeintervju med 21 leger fra ulike spesialiteter innenfor somatisk medisin og er en tilrettelagt utgave av en doktoravhandling fra medisinsk fakultet, UiO. Målgruppe er leger og annet helsepersonell, ledere i sykehus- og institusjonshelsetjenester og profesjonsutdannere.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788276348231
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Høyskoleforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2009