Lek och lekfullt samspel är viktigt för barns upplevelse av att ha en bra barndom. Men det är pedagogernas synsätt, värderingar och förhållningssätt som avgör om förskolan blir en inkluderande miljö där alla är likvärdiga och känner att de är självklara deltagare i gemenskapen.Förskoleutvecklare Kari Pape delar med sig av sina erfarenheter av hur man systematiskt och målinriktat kan arbeta för en gemensam syn på hur alla barn ska få goda lekmöjligheter. Steg för steg beskriver hon hur arbetslaget kan arbeta processinriktigt för att skapa en inkluderande vardag där barn och vuxna är lika mycket värda. Hon lägger särskild vikt vikt vid förskolechefens och förskollärarens ansvar och roll i den processen.Lekfullt samspel i förskolan är ett konkret verktyg för att gå från tanke till handling och ett stöd i att hantera balansen mellan lek, omsorg och lärande. InnehållInledning av Margareta ÖhmanDel 1Solsidor och skuggsidor i förskolanLeken är en central i en bra barndomLekgemenskap och inkluderande miljöer Social kompetens och en bra barndomVuxnas roll i upplevelsen av en bra barndomVåra prioriteringar spelar stor roll för barndomenEn bra barndom - likvärdighet i praktikenDel 2Utvecklingsarbete handlar om att skapa förändringAtt leda arbetslag i förändring av praxisTa pulsen på lekmiljön i den egna förskolanProcessorienterad plan för att stärka lekgemenskapenPraktikberättelser stärker lek och lekfullt samspelSystematiskt arbete med enskilda barnTa med föräldrar i arbetet och dela kunskaper
Les mer
Lek och lekfullt samspel är viktigt för barns upplevelse av att ha en bra barndom. Kari Papes bok Lekfullt samspel i förskolan är ett konkret verktyg för att gå från tanke till handling och ett stöd i att hantera balansen mellan lek, omsorg och lärande.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9789188149114
Publisert
2016
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Lärarförlaget
Vekt
430 gr
Høyde
210 mm
Bredde
149 mm
Tykkelse
19 mm
Språk
Product language
Svensk
Format
Product format
Heftet
Antall sider
267

Forfatter
Oversetter
Designed by