Lov om fristar og betalingsutsetjing og ymist anna i serlege tilhøve (Lov av 04.12.1964 nr. 1) kommentarutgave

Heftet / 2003 / Bokmål

Produktdetaljer

ISBN13
9788205318670
Publisert
2003
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal rettsdata
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
2
Se alle
Forfatter

Lov om fristar og betalingsutsetjing og ymist anna i serlege tilhøve (Lov av 04.12.1964 nr. 1) kommentarutgave

Heftet / 2003 / Bokmål
Norsk Lovkommentar er Norges lover med kommentarer. Hver lov med kommentarer utgis separat under fellesbetegnelsen Norsk Lovkommentar Særtrykk. Særtrykkene produseres på bestilling (behovsopptrykk) og leveres i A5-format. Heftene er limfrest eller stiftet. Kommentarene omfatter detaljerte henvisninger til rettspraksis, forarbeider, forskrifter, relevant litteratur og andre rettskilder av betydning. Hver side er todelt. Over linjen står lovteksten og under linjen står kommentarene. Lovtekst og kommentarer er knyttet sammen ved at noter i lovteksten korresponderer med noter i kommentarteksten.
Les mer
Print on demand. Katalogisert etter opplysninger fra forlaget
Nettpris:
53,-
45,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9788205318670
Publisert
2003
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal rettsdata
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Sider
2
Se alle
Forfatter