Enligt den materialistiska livssynen är livet bara ett slumpartat fysiskt fenomen och evolutionen resultatet av tillfälligheter i samspel med blinda naturlagar. Denna bok presenterar en Ny Verklighetsförståelse, där livet är evigt, universum är multidimensionellt levande och oändligt, och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande – introduktion till ett Nytt Paradigm; den Kosmiska Världsbilden. Boken ingår i "New Cosmic Paradigm" – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Människan och Livsmysteriet ger en relativt kort och överskådlig introduktion till den Kosmiska Världsbilden med fokus på själva "livsmysteriet". D.v.s. vad "liv" egentligen är – något människan funderat över i alla tider och som naturvetenskapen ännu inte lyckats förklara. Här presenteras svaret i form av "livsmysteriets lösning" där livet förklaras som en evig treenig funktionsprincip som säkrar existensen av både en objektiv och en subjektiv form av verklighet, där den objektiva kommer till uttryck som både en fysisk och en parafysisk kropp, medan den subjektiva verkligheten visar sig som det vi kallar livsupplevelse och medvetande. Vi möter en större verklighet, det oändliga, levande och multidimensionella Kosmos där allt liv ingår som odödliga "livsenheter". Här beskrivs exempelvis jordklotet som ett levande väsen och vi får många fascinerande beskrivningar ur evolutionsperspektiv, bl.a. ang. relationen mellan jordklotets tid och människans tid. Boken illustrerar en spännande resa genom evigheten där varje enskilt liv med tillhörande öde är meningsfullt … Per Bruus-Jensen/PBJ, (1932-) fick intensivundervisning under ett drygt decennium (1957-68) av den danske intuitionsfilosofen Martinus (1890-1981), samt uppdraget att systematisera och precisera den kunskap Martinus förmedlade. PBJ har därefter ägnat sitt liv åt detta och att utifrån en bred tvärvetenskaplig orientering bygga broar mellan Martinus Kosmologi och Naturvetenskapen, representerande "the meeting between Science and Spirituality". PBJ presenterar utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi en helt ny verklighetsförståelse ledande till ett kosmiskt paradigmskifte – ett skifte från en matrealistisk verklighetsuppfattning där slumpen styr, till en verklighetsförståelse där världsalltet är levande och oändligt, och där livet och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Världsalltet påvisas som evigt och oändligt, samt att djupast sett ha immateriell status, helt i harmoni med den kunskap man nu närmar sig inom naturvetenskapen, inte minst via partikelfysiken och astrofysiken. Livet och fenomenet upplevelse och medvetande avslöjas som eviga realiteter, varför odödlighet och reinkarnation får naturliga förklaringar som underbyggs systematiskt och logiskt. Det vi benämner "döden" innebär bara att livet fortsätter en tid i en annan dimension. Den kosmiska världsbilden ger framtidshopp. Vi är alla odödliga livsenheter, delar av en oändlig helhet … Läs mer; se www.newcosmicparadigm.
Les mer
Enligt den materialistiska livssynen är livet bara ett slumpartat fysiskt fenomen, evolutionen resultatet av tillfälligheter i samspel med blinda naturlagar. Boken presenterar en Ny Verklighetsförståelse, enligt vilken livet är evigt, universum är multidimensionellt, levande och oändligt, och evolutionen styrs av ett alltomfattande medvetande. Den Kosmiska Världsbilden!
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9789152804421
Publisert
1985
Utgiver
Vendor
Nordisk Impuls
Vekt
267 gr
Høyde
215 mm
Bredde
140 mm
Tykkelse
13 mm
Språk
Product language
Svensk
Format
Product format
Innbundet
Antall sider
123

Forfatter