Mänskliga gränsområden : Om extas, psykos och galenskap

Innbundet / 1996 / Svensk

Produktdetaljer

ISBN13
9789127058316
Publisert
1996
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Natur & Kultur
Språk
Product language
Svensk
Format
Product format
Innbundet
Sider
224
Vekt
426 gr
Se alle
General editor

Mänskliga gränsområden : Om extas, psykos och galenskap

Innbundet / 1996 / Svensk
Kärnan i denna bok är ett antal fördrag hållna vid ett symposium ordnat av Forskningsrådsnämnden i december 1994. Dessa föredrag har senare bearbetats för publicering i bokform. Temat för symposiet var: Psykosen ur ett humanistiskt perspektiv. Med psykos menar man ett tillstånd där individens verklighetsupplevelse är störd eller förändrad i mindre eller högre grad. Före den moderna medicinens genombrott liksom i många s k primitiva kulturer har man ofta uppfattat olika uttryck för "galenskap" som liggande nära religiösa och magiska förmågor. Idag ser man oftast på psykosen som en sjukdom och ställer den mot normalitet eller friskhet. Några övergångsformer eller komplicerande gråzoner finns det knappast plats för inom det moderna samhällets ramar. I själva verket vet vi att dessa gråzoner inte är obetydliga. Gränsen mellan mystiska upplevelser, extatisk religiositet och den psykiatriskt definierbara psykosen är ofta oklar och flytande. Det finns inte många undersökningar gjorda om psykiska undantagstillstånd och psykoser ur en humanvetenskaplig aspekt. Syftet med symposiet – och med denna bok – är att belysa och få till stånd en diskussion om dessa företeelser och hur de kommer till uttryck i konst, religion, historia och psykiatri liksom i det levande livet. Innehåll Karin Johannisson: Dårskap och kultur - om heliga flickor Nils G Holm: Extas, trans och tungotal Antoon Geels: Mors mystica Per-Arne Bodin: Den helige dåren - dårskapen i Kristus Jens Ivar Nergård: Schamanism och smärta Lars Bergquist: Swedenborgs galenskap Johan Cullberg: Strindberg och psykosen som överlevnadsstrategi Owe Wikström: Epilepsi och mystik hos Dostojevskij Annastina Rilton: Ernst Josephsons psykos Om författarna Karin Johannisson: professor i idé- och lärdomshistoria Nils G Holm: docent i religionspsykologi Antoon Geels: docent i religionshistoria med religionspsykologi Per-Arne Bodin: docent i slaviska språk Jens Ivar Nergård: professor i filosofi Lars Bergquist: författare Johan Cullberg: professor, överläkare Owe Wikström: professor i religionspsykologi Annastina Rilton: fil lic, psykoanalytiker
Les mer
Kärnan i denna bok är ett antal fördrag hållna vid ett symposium ordnat av Forskningsrådsnämnden i december 1994. Dessa föredrag har senare bearbetats för publicering i bokform. Temat för symposiet var: Psykosen ur ett humanistiskt perspektiv. Med psykos menar man ett tillstånd där individens verklighetsupplevelse är störd eller förändrad i mindre eller högre grad. Före den moderna medicinens genombrott liksom i många s k primitiva kulturer har man ofta uppfattat olika uttryck för "galenskap" som liggande nära religiösa och magiska förmågor. Idag ser man oftast på psykosen som en sjukdom och ställer den mot normalitet eller friskhet. Några övergångsformer eller komplicerande gråzoner finns det knappast plats för inom det moderna samhällets ramar. I själva verket vet vi att dessa gråzoner inte är obetydliga. Gränsen mellan mystiska upplevelser, extatisk religiositet och den psykiatriskt definierbara psykosen är ofta oklar och flytande. Det finns inte många undersökningar gjorda om psykiska undantagstillstånd och psykoser ur en humanvetenskaplig aspekt. Syftet med symposiet – och med denna bok – är att belysa och få till stånd en diskussion om dessa företeelser och hur de kommer till uttryck i konst, religion, historia och psykiatri liksom i det levande livet. Innehåll Karin Johannisson: Dårskap och kultur - om heliga flickor Nils G Holm: Extas, trans och tungotal Antoon Geels: Mors mystica Per-Arne Bodin: Den helige dåren - dårskapen i Kristus Jens Ivar Nergård: Schamanism och smärta Lars Bergquist: Swedenborgs galenskap Johan Cullberg: Strindberg och psykosen som överlevnadsstrategi Owe Wikström: Epilepsi och mystik hos Dostojevskij Annastina Rilton: Ernst Josephsons psykos Om författarna Karin Johannisson: professor i idé- och lärdomshistoria Nils G Holm: docent i religionspsykologi Antoon Geels: docent i religionshistoria med religionspsykologi Per-Arne Bodin: docent i slaviska språk Jens Ivar Nergård: professor i filosofi Lars Bergquist: författare Johan Cullberg: professor, överläkare Owe Wikström: professor i religionspsykologi Annastina Rilton: fil lic, psykoanalytiker
Les mer
Nettpris:
200,-
Ikke i salg

Produktdetaljer

ISBN13
9789127058316
Publisert
1996
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Natur & Kultur
Språk
Product language
Svensk
Format
Product format
Innbundet
Sider
224
Vekt
426 gr
Se alle
General editor