Mattedetektiverna 2B Facit

Heftet / 2014 / Svensk

Produktdetaljer

ISBN13
9789147119028
Publisert
2014
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Liber
Språk
Product language
Svensk
Format
Product format
Heftet
Sider
48
Vekt
92 gr
Se alle

Mattedetektiverna 2B Facit

Heftet / 2014 / Svensk
Räkna med nyfikenhetIdén med Uppdrag Matte är att utgå från spännande berättelser som ställer klassen inför olika intressanta problemsituationer. Med Mattedetektiverna vill vi väcka nyfikenheten för matematikämnet och att använda de matematiska begreppen i ett inspirerande sammanhang.Tre spår på samma sidaMattedetektivernas unika tre nivåer på samma sida gör det lätt att individualisera i klassen. De svaga eleverna tas väl om hand, de starka utmanas rejält.Läs merPedagogiska tankarUppdrag Matte är utvecklad och granskad i samarbete med forskaren Per-Olof Bentley, som bl.a. pekar på det faktum att eleverna inte saknar metoder och beräkningsstrategier, men däremot kunskap om när och hur de ska användas. Just detta är också tanken med uppdragsmetodiken i Uppdrag Matte.Svenska elever behöver öva mer på matematiska begrepp och i vilket sammanhang olika beräkningsstrategier ska användas. De måste också få olika uppgiftstyper och öva på att se skillnad mellan dessa.Att placera matematiken i ett sammanhang och skapa sug efter kunskapen är en av de viktigaste fördelarna med Mattedetektiverna. En annan är att eleverna får träna problemlösning i varje moment. Eleverna ska lära sig använda matematiken i det dagliga livet.KomponenterMattedetektiverna består av grundböcker (med laborativa kuvert som medföljer A-böckerna), högläsningsböcker, lärarböcker, läxböcker och träningshäften.GRUNDBÖCKER Det finns en grundbok för förskoleklassen och sex grundböcker för årskurs 1-3, en A-bok för höstterminen och en B-bok för vårterminen. Ett kuvert med laborativt material medföljer varje A-bok (kan också köpas separat). Grundböckerna har ett unikt upplägg med tre svårighetsnivåer på samma sida som gör det lätt att individualisera i klassen. Läs mer under rubriken Upplägg här nedanför.HÖGLÄSNINGSBÖCKER Deckarboken är en skönlitterär bok där eleverna följer berättelsen om mattedeckarna och får hjälpa dem att lösa olika uppdrag. Arbetet med deckarboken väcker nyfikenheten, placerar matematiken i ett sammanhang och eleven får hjälp att förstå innehållet i respektive kapitel. Det finns en deckarbok för varje årskurs.LÄRARBÖCKER Det finns en lärarbok till varje grundbok. Här finns många tips och idéer på gemensamma laborativa och praktiska övningar. Du får även handledning och kommentarer till grundböckerna, hjälp att tolka kursplanen, hjälp att utforma elevernas kunskapsprofiler, tester samt kopieringsblad.LÄXBÖCKER Även i läxböckerna är uppgifterna i 3 svårighetsnivåer. Läxorna är kopplade till kapitlen i grundböckerna och innehåller mycket problemlösning.BASHÄFTEN Bashäftet innehåller uppgifter där eleverna får möjlighet att öva mer för att befästa sina kunskaper. Du som lärare avgör om eleverna arbetar med bashäftet växelvis med grundkursen eller senare under kapitlet.UTMANINGSHÄFTEN Utmaningshäftet innehåller uppgifter för de elever som behöver en extra utmaning, något att fundera över. Utmaning 1A har samma kapitelindelning som grundboken 1A.TRÄNINGSHÄFTEN Mattedetektiverna Träningshäften är olika häften för färdighetsträning i matematik på den allra mest grundläggande nivån. Häftena passar elever som behöver gnugga lite extra. Varje häfte är på 16 sidor och facit på sista sidan. Häftena säljs i 10-pack.LABORATIVA KUVERT Till varje A-grundbok medföljer ett laborativ kuvert. Kuvertet innehåller talblock, siffror, mynt och sedlar i olika valörer, analog (1A,2A) och digital klocka (3A). De laborativa kuverten finns även för kompletteringsköp.DIGITALT STÖD Med en onlinebok får du ett verktyg att använda till det gemensamma arbetet i klassrummet. Använd en interaktiv skrivtavla eller projektor för storbild av boken vid genomgångar.UppläggUpplägget skiljer sig något mellan förskoleklass-boken och 1A-boken som har uppgifter på en svårighetsnivå och böckerna 1B-3B med uppgifter på tre svårighetsnivåer. Här nedanför beskrivs upplägget för 1B-3B:Eleverna får i högläsningsboken inledningsvis följa med till den lilla staden Kalkylus och hjälp mattedetektiverna att lösa detektivuppdragen. Varje kapitel i Deckarboken delas upp på två lästillfällen, ett då uppdraget presenteras för eleverna och ett när mattedetektivernas lösning avslöjas.Efter den inledningen i Deckarboken, som avslutas med gruppdiskussioner där eleverna hjälper Mattedetektiverna att lösa uppdraget, arbetar eleverna med en gemensam grundkurs. Här får de genomgångar och övningar på de moment som kapitlet behandlar.Grundkursen avslutas med att eleverna får höra Mattedetektivernas lösning på uppdraget och kan jämföra den med sina egna lösningar.Därefter följer två diagnoser som leder in eleverna på rätt spår. Spår 1 för de elever som behöver repetera grundkursen, spår 2 för de som behöver fördjupande övningar inom kapitlets moment samt spår 3 för de riktigt starka eleverna. Alla nivåer ligger parallellt på sidorna.Efter varje kapitel utvärderar eleverna sina kunskaper.Om författarnaAnna Kavén har lång lärarerfarenhet i årskurserna 1 till 3 och har tidigare skrivit läromedel i matematik. Hans Persson är en välkänd läromedelsförfattare och föreläsare inom områdena NO och matematik.Lena Palovaara är en otroligt inspirerande och kreativ pedagog med lång erfarenhet av att arbeta i förskolan. Hon studerar nu även till lärare för de lägre åren.Mats Wänblad är en mycket etablerad författare av barn- och ungdomslitteratur.
Les mer
Räkna med nyfikenhetIdén med Uppdrag Matte är att utgå från spännande berättelser som ställer klassen inför olika intressanta problemsituationer. Med Mattedetektiverna vill vi väcka nyfikenheten för matematikämnet och att använda de matematiska begreppen i ett inspirerande sammanhang.Tre spår på samma sidaMattedetektivernas unika tre nivåer på samma sida gör det lätt att individualisera i klassen. De svaga eleverna tas väl om hand, de starka utmanas rejält.
Les mer
"Deckarboken är ingen vanlig skönlitterär bok utan ett läromedel tänkt att inspirera till arbete med problemlösningsuppgifter i klassrummet och som sådan fungerar den utmärkt." BTJ Häftepos 12109468, lektör Gunilla Essén
Les mer
Nettpris:
153,-
Levering 3-20 dager

Produktdetaljer

ISBN13
9789147119028
Publisert
2014
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Liber
Språk
Product language
Svensk
Format
Product format
Heftet
Sider
48
Vekt
92 gr
Se alle
Forfatter
Se alle Se alle Se alle Se alle