Denne boken gir en innføring i sosiologiske og sosialantropologiske begreper, teorier og fenomener som er relevant for helsefagene. Bestill vurderingseksemplarer Gjennom praksisnære eksempler demonstrerer forfatteren hvordan denne kunnskapen kan anvendes i møte med pasienter og brukere. Boka er delt inn i fire deler, hvor den første delen er en innføring i samfunnsfag, og belyser ulike forståelser av sykdom. I del to drøftes sosiale ulikheter, klasseskiller og mangfold i helse og helsetjenester i nasjonal og global sammenheng. Den tredje delen omhandler sosiologiske begreper og teorier knyttet til samhandling. Sentralt her er identitet, rolle, makt, avmakt, motmakt samt brukermedvirkning. Del fire omhandler endring, og belyser ulike utfordringer vi står overfor i framtida. Det siste kapitlet i denne delen handler om teknologi, innovasjon og nytenking. For å løse framtidige utfordringer i helsetjenesten, samt øke kvaliteten på tjenestene og pasientsikkerheten, er det viktig at helsepersonell evner å tenke innovativt, og tar i bruk nye løsninger.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788205539624
Publisert
2021
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal
Vekt
477 gr
Høyde
239 mm
Bredde
164 mm
Tykkelse
18 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
254

Forfatter