I boka diskuteres noen av de mest påtrengende problemer menneskeheten står overfor sammenhengen mellom befolkningsveksten, de ressursene vi bygger tilværelsen på, og måten vi utnytter og forvalter dem. Mangfoldige sider ved befolkningsutviklingen i forskjellige deler av verden er tema: bosettingen, byveksten og endringene i bosettingsmønsteret, fruktbarhets- og dødelighetsendringer, forandringer i befolkningsstrukturen, flytting og folkevandringer, ressursbruk, utviklingsproblemer og miljø. Leseren blir kjent med samfunnsfaglige tenkemåter, uttrykk, empiri og teoretiske perspektiver. I den nye utgaven er alle data, figurer og internettadresser oppdatert.
Les mer
Her diskuteres sammenhengen mellom befolkningsvekst, de ressursene vi bygger tilværelsen på og måten vi utnytter og forvalter dem. Boka tar opp sider ved befolkningsveksten i forskjellige deler av verden og temaer er: bosetning, byvekst og endring i bosetningsmønsteret, fruktbarhets- og dødlighetsendringer, forandringer i befolkningsstrukturen, flytting og folkevandring, ressursbruk, utviklingsproblemer og miljø. Leseren blir kjent med samfunnsfaglige tenkemåter, uttrykk, empiri og teoretiske perspektiver. For lærerstudenter og andre studenter som arbeider med befolknings- og ressursproblemer, journalister, planleggere og politikere. Med internettadresser, litteraturliste og stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788213030830
Publisert
2018
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Kopinor
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
344

Forfatter