Mennesker og samfunn innføring i sosiologisk forståelse

Heftet / 2011 / Bokmål
599,-
515,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Mennesker og samfunn er et verktøy for å forstå vår egen tid og vårt eget samfunn. Den gir en omfattende, solid og lettfattelig innføring i sosiologiske begreper, teorier og forståelsesformer. Dette rammeverket brukes og belyses i forbindelse med temaer som ulikhet, kjønn, sosiale fellesskap, kriminalitet, organisasjoner, samfunnsinstitusjoner og globalisering. Boka gir også et bilde av viktige sider ved dagens norske samfunn. Boka er organisert ut fra tre dimensjoner: forandring, som tar for seg utvikling og endringsprosesser nivåer, som tar for seg forhold på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå analyse, som ser den sosiale virkeligheten som konstituert av struktur, kultur, materialitet, interaksjon og relasjoner Boka presenterer også sosiologien som fagfelt: tradisjoner, teoretiske retninger, metoder og grunnleggende sosiologiske spørsmål. Gjennom eksempler viser forfatteren hvordan sosiologien kan brukes og være til praktisk nytte. I denne reviderte utgaven er teksten oppdatert og utvidet, med henvisninger til aktuelle data og nyere forskningsbidrag. I tillegg er det lagt mer vekt på problemstillinger og utfordringer knyttet til innvandring og teknologisk utvikling. Boka passer ypperlig som innføringslitteratur for studenter i sosiologi og andre sosial- og samfunnsvitenskapelige disipliner. Per Morten Schiefloe er professor i sosiologi ved NTNU. Han fikk Fagbokprisen i 2001 for førsteutgaven av Mennesker og samfunn.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245002829
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforl.
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2011