Metoder i samhällsvetenskap

Heftet / 2006 / Svensk
416,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Metoder i samhällsvetenskap ger en översikt över centrala teman med anknytning till samhällsvetenskapliga metoder. Den redogör för olika metoder och tekniker, samt diskuterar viktiga metodologiska problemställningar inom samhällsvetenskapen. Exempel hämtade från såväl klassiska samhällsvetenskapliga verk som nyare samhällsvetenskaplig forskning illustrerar och demonstrerar metoder, teknik och metodologiska frågor.Läs merGenom hela boken presenteras både kvalitativa och kvantitativa ansatser, och förhållandet mellan kvalitativa och kvantitativa data och möjligheterna att kombinera dessa båda datatyper diskuteras ingående.Efter ett resonemang om generella metodologiska premisser och problem presenteras olika metoder och sätt att lägga upp samhällsvetenskapliga studier, med tonvikt på problemformulering, dataproduktion och dataanalys. I bokens sista del diskuteras analytiska perspektiv. Här granskas de metodologiska problemen i samband med beskrivande, förklarande och förstående studier, analyser med inriktning på tid, rum och nivå, samt analyser av relationer, nätverk och strukturer.Om författarnaSigmund Grønmo är professor i sociologi och rektor vid Universitetet i Bergen.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9789147076598
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Liber
Språk
Product language
Svensk
Publisert
2006