Modernitet och självidentitet

Heftet / 1999 / Svensk

Produktdetaljer

ISBN13
9789171731265
Publisert
1999
Utgiver
Vendor
Bokförlaget Daidalos
Språk
Product language
Svensk
Format
Product format
Heftet
Sider
277
Se alle
Forfatter

Modernitet och självidentitet

Heftet / 1999 / Svensk
I Modernitet och självidentitet diskuterar Anthony Giddens, en av samtidens främsta samhällsteoretiker, förhållandet mellan moderniteten och det individuella jaget. Senmoderniteten är en post-traditionell ordning som enligt Giddens kännetecknas av utvecklad institutionell reflexivitet. Den pågående globaliseringen av moderna institutioner åtföljs av en omvandling av vardagslivet med genomgripande konsekvenser för det personliga livet. Självet blir ett »reflexivt projekt», en strävan, parallell till de moderna institutionernas försök att anpassa sig till globaliseringen, att bemästra framtiden. Men detta självets reflexiva projekt befrämjar också motsatta tendenser och tillhandahåller stoff för en ny politik - det växer fram en »livspolitik» som handlar om människans självförverkligande både på en individuell och en kollektiv nivå. Modernitet och självidentitet ägnas frågor som Anthony Giddens ibland anklagats för att negligera, frågor som rör psykologi och självidentitet. Denna bok utgör på så sätt ett viktig steg i Giddens teoretiska utveckling och kan läsas av alla intresserade av politik, samhällsteori och socialpsykologi.
Les mer
Nettpris:
228,-
Levering 3-20 dager

Produktdetaljer

ISBN13
9789171731265
Publisert
1999
Utgiver
Vendor
Bokförlaget Daidalos
Språk
Product language
Svensk
Format
Product format
Heftet
Sider
277
Se alle
Forfatter