Skolen er, og har vært, en viktig premissgiver for forestillingene om vår nasjonale identitet. Samfunnsfaget har som en særlig oppgave å fortelle oss hvem nordmenn er og hva Norge er. Denne boka problematiserer regionale og etniske aspekter ved den norske nasjonale identiteten, slik disse framstår i et utvalg lærebøker i norges-historie. Beskrives regionen Nord-Norge som en inte-grert del av norgeshistorien? Hva preger omtalen av samene? En slik regional og etnisk problematisering av nasjonal identitet leder også til en mer prinsipiell drøfting: Hvordan forklare at det finnes ulike opp-fatninger av den norske nasjonale identiteten? Og, ikke minst: Hvilken nasjonal identitet bør skolen formidle? Samisk kultur og historie har i dag en selvsagt posisjon i skolens læreplanverk. Ved å gjennomgå grunnskolens skiftende samfunnsfaglige læreplaner, forsøker forfatteren å fange opp endringer i skolemyndighetenes syn på den samiske urbefolkninga. Håkon Rune Folkenborg, født 1971, er høgskolelektor ved seksjon for samfunnsfag ved Høgskolen i Tromsø, avdeling for lærerutdanning. Han er cand. philol. med hovedfag i historie og har tidligere arbeidet som lærer og øvingslærer i grunn- og videregående skole, samt på lærerutdanninga ved Universitetet i Tromsø.
Les mer
Boken problematiserer regionale og etniske aspekter ved den norske nasjonale identiteten slik disse framstår i et utvalg lærebøker i norgeshistorie. Ved å gjennomgå grunnskolens skiftende samfunnsfaglige læreplaner, forsøker forfatteren å fange opp endringer i skolemyndighetenes syn på den samiske urbefolkningen. Har litteraturliste.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788273891310
Publisert
2008
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Eureka forl.
Serie
Eureka læremiddelserie
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
84