Naturfag 5-timerskurs

Heftet / 2000 / Bokmål
342,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

NATURFAG 5-timerskursdekker læreplanen i naturfag for studieretningene allmennfag, musikk, dans og drama, naturbruk og idrettsfag. Læreverket er også godt egnet til selvstudium for elever som ikke følger ordinær undervisning. Læreverket består av lærebok, studiehefte og en ressursperm med bakgrunnsstoff og nyttige råd og tips til læreren. LÆREBOKAHvert kapittel starter med et bilde som skal gi assosiasjoner til temaet, en kort innledende tekst og mål som konkretiserer den delen av læreplanen som kapitlet omhandler. Med hverdagslige eksempler ledes elevene gjennom mange naturfaglige emner. Viktig stoff er uthevet i egne bokser. Teksten er rikt illustrert med foto og tegninger. Hvert kapittel avsluttes med et sammendrag og enkle oppgaver. Teksten har også henvisninger til fordypningsstoff i studieheftet. STUDIEHEFTETStudieheftet starter med utfyllende kommentarer til målene i læreboka. Her er det også foreslått oppgaver og aktiviteter som hjelper elevene til å nå målene. I tillegg finnes det enkle tilbakeblikksoppgaver der elevene kan teste hva de husker om temaet fra ungdomsskolen. Oppgavene spenner fra de helt enkle til mer krevende sammensatte oppgaver. Studieheftet inneholder også et rikt utvalg av både styrte og åpne forsøk, og forslag til prosjektoppgaver. Til hvert kapittel finnes det fordypningsstoff med tilhørende oppgaver. Et eget kapittel omhandler eksamen og eksempler på eksamensoppgaver. RESSURSPERMI ressurspermen finnes det utfyllende bakgrunnsstoff og kommentarer til oppgaver og forsøk. Her er det også pedagogiske tips og forslag til demonstrasjonsforsøk og andre aktiviteter. I tillegg finnes det fargetransparenter av sentrale figurer i læreboka, kopieringsoriginaler og utfyllingsoriginaler til flere av forsøkene i studieheftet. Det er et eget kapittel om eksamen med forslag til eksamensoppgaver og prøveoppgaver. Til hvert kapittel er det også en oversikt over audiovisuelle hjelpemidler samt henvisninger til Internett. . FORFATTERENETor Brandt hadde hovedfag i kjemi, og fagene botanikk, zoologi og fysikk. Han hadde bred undervisningserfaring og skrev mange lærebøker i naturfag og kjemi. Han arbeidet på Senter for lærerutdanning og skoletjeneste, Universitetet i Oslo. Tor Brandt døde i 1991. Harald Brandt har hovedfag i realfagsdidaktikk. Han har undervisningserfaring både fra den videregående skolen og høyskolesektoren, og han har arbeidet som prosjektleder for flere IKT-prosjekter hos Nasjonalt læremiddelsenter. Tore Fonstad har hovedfag i biologi, og fagene kjemi og psykologi. Han har blant annet arbeidet tre år som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Trondheim. Han har 14 års undervisningserfaring i naturfag, biologi, kjemi og matematikk. Han har dessuten utgitt en felthåndbok om planter og dyr i fjellet.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788203324741
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Aschehoug
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2000