Akademika Studentsenteret

Parkveien 1 5007 Bergen
Tlf. 975 56 698 / 975 56 699

Åpningstider

Mandag
09.00 - 18.00
Tirsdag - onsdag
09.00 - 16.30
Torsdag
09.00 - 18.00
Fredag
09.00 - 16.30
Lørdag
10.00 - 14.00
Paul Lund, selger E-post: paul.lund@akademika.no Tlf: 55 38 44 57 Fagansvarlig: samfunnsfag, filosofi, klassisk, retorikk, medievitenskap, geografi, administrasjon og organisasjonsvitenskap, sosialantropologi, sosiologi Linn Ødegård, selger E-post: linn.odegard@akademika.no Tlf: 55 38 44 56 Fagansvarlig: psykologi, pedagogikk, jus, populærvitenskap, Høyskolen Kristiania Cecilie Kallekleiv E-post: Cecilie.kallekleiv@akademika.no Tlf: 55 38 44 81 Fagansvarlig: språk, kunst, kjønnsteori, litteraturvitenskap, musikk, nordisk, ordbøker, skjønnlitteratur, teater Ellen Henne, selger E-post: ellen.henne@akademika.no Tlf: 55 38 44 55 Fagansvarlig: realfag, kontor, matematikk Elisabeth Åmdal Sundt, selger E-post: elisabeth.amdalsundt@akademika.no Tlf: 55 38 44 54 Fagansvarlig: medisin, helse, odontologi, historie, kulturvitenskap og religion