Akademika Veterinær

Ullevålsvn. 72 0454 Oslo
Tlf.
Epost:
Flyttet til Blindern Vi har stengt butikken vår på Veterinærhøgskolen, og bøkene er flyttet til Akademika på Blindern. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 924 30 013 eller på blindern@akademika.no. Fagområder: Veterinærmedisin og dyrepleie Kategoriansvarlig: Tone Kalleberg: tone.kalleberg@akademika.no