Akademika Kjeller

Postadresse: c/o HiOA, Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller
Tlf. 90 65 71 85

Åpningstider

Mandag - torsdag
10.00 - 15.00
Fredag
10.00 - 14.00
Lørdag
Stengt
Åpningstider i sommer: 2.juli - 29.juli: SOMMERSTENGT Fagområder: Yrkesfaglærer, sykepleie, vernepleie, læringspsykologi, produktdesign, samfunnsernæring, yrkespedagogikk, helse og empowerment.