Akademika Kjeller

Postadresse: c/o HiOA, Postboks 4 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Kunnskapsveien 55, 2007 Kjeller
Tlf. 90 65 71 85

Åpningstider

Mandag - torsdag
10.00 - 15.00
Fredag
10.00 - 14.00
Lørdag
stengt
Andre åpningstider Torsdag 30.mars kl.11.00 - 15.00 Fagområder: Yrkesfaglærer, sykepleie, vernepleie, læringspsykologi, produktdesign, facility management, samfunnsernæring, yrkespedagogikk, helse og empowerment.