Akademika Dragvoll

Universitetssenteret Dragvoll Bygg 7, Nivå 3 7491 Trondheim
Tlf. 73 59 84 50

Åpningstider

Mandag - Fredag
09.00 - 16.00
Lørdag
Stengt
Fagområder: Humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige fag, idrett, bygdeforskning og barneforskning. Kategoriansvarlige: Ian Page: ian.page@akademika.no Lise Nergård: lise.nergard@akademika.no Martin A. Dyb: martin.andreas.dyb@akademika.no