Priser

Alle priser på våre produkter er oppgitt i norske kroner og er inkludert moms/mva. Vi følger markedet og forbeholder oss retten til prisendringer uten forvarsel. Dette er for at våre kunder skal få et tilbud som er konkurransedyktig i forhold til andre aktører.

Merk deg at norske bøker er omfattet av fastprisavtalen. Skjønnlitteratur, pocketbøker, sakprosa o.l. har fast salgspris i utgivelsesåret og frem til 30. april året etter. Maks rabatt hos alle bokhandlere er 12,5 % i dette tidsrommet.

Fastprisperioden for fagbøker og lærebøker gjelder for utgivelsesåret og frem til 30. april året etter. Bokhandlere har ingen anledning til å gi rabatt på fagbøker og lærebøker i dette tidsrommet.

Disse betingelsene gjelder kun norske bøker. 

 

NB. Prisavvik mellom bokhandel og akademika.no kan forekomme.