NORGES LOVER 1687 - 2018

Norges Lover 1687-2018 blir siste utgave av den røde tradisjonsrike, papirbaserte lovsamlingen. Styret i Det juridiske fakultets lovsamlingsfond har besluttet at dette er siste utgaven som fondet kommer til å gi ut. Årsaken oppgis å være sviktende salgstall kombinert med at de ulike fakultetene ved universitetene er i ferd med å bli heldigitale.

Norges Lover omfatter samtlige norske lover som har alminnelig praktisk betydning. Utfyllende registre og krysshenvisninger bidrar til å gjøre boken brukervennlig. Ajourført per januar 2019.

Nå kan du sikre deg et eksemplar av den aller siste utgaven. Husk fingermerker!