Normbrytende atferd hos barn hva sier forskningen?

Heftet / 2019 / Bokmål
427,-
363,-
Levering 2-12 dager

Produktbeskrivelse

Begrepet «normbrytende atferd» brukes som en fellesnevner for å beskrive atferd som representerer alvorlige brudd på normer og regler for samhandling. Beskrivelser av barn med normbrytende atferd viser et stort antall kjennetegn og risikofaktorer. I Normbrytende atferd hos barn er internasjonal forskning gjort tilgjengelig for et bredt publikum. Forfatterne gir en oversikt over nordisk praksis, forskningsfeltet forøvrig og de vurderer validiteten i ulike forskningsresultater. Risikofaktorer og beskyttende forhold hos barnet selv, i familien og i det sosiale nettverket påvirker barns atferdsutvikling, og forfatterne har fokuset rettet mot forebygging og behandling av normbrytende atferd hos barn under 12 år.På lengre sikt kan alvorlige atferdsproblemer hos barn og unge føre til misbruk av alkohol og andre rusmidler, depresjon, lovbrudd, ekteskapskonflikter og arbeidsledighet. Kvaliteten i utdanningen av dem som skal jobbe med disse barna må sikres, og denne boken gir både et godt grunnlag for videre studier og forskning, samtidig som den gir et kunnskapsgrunnlag for å forbedre praksis i hjelpetjenester som barneverntjenesten, psykisk helsevern og pp-tjenesten. Beskrivelse: Boken tilgjengeliggjør internasjonal forskning om barn med adferdproblemer. Det gis oversikt over forskningsfeltet som helhet og validiteten i resultatene blir vurdert. Boken legger grunnlag for videre studier på området, og kan være et hjelpemiddel for å forbedre praksis i ulike hjelpetjenester. Har ordliste, oversikt over forkortelser og litteraturliste.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788213100823
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Kopinor
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2019