Norsk 9 Grunnbok Grunnboka er en alt-i-ett-bok for eleven og består av seks kapitler bygget opp rundt spennende elevnære, norskfaglige og tverrfaglige tema. Tema i Norsk 9 1 - I andres liv om å få innblikk i andres liv, om å kjenne seg igjen i andre, og om å få forståelse for andre livssituasjoner enn vår egen 2 - Demokrati og medborgerskap om retorikk, protester og appeller, om hvorfor det er viktig å engasjere seg i samfunnet, hva vi liker ved samfunnet vårt, og litt om satire 3 - Medgang og motgang om kjærlighet og utfordringer, om motivasjon og utholdenhet, glede og sorg, og det å tåle at livet kan være vanskelig 4 - Hva er norsk? om identitet, tradisjon og endring, om det som har vært, det som er og det som kommer 5 - Det mangfoldige språket om språk som politikk, om norske dialekter og muntlig bruk av språket, om bakgrunnen for at norsk har to skriftspråk, og om holdninger til språk og språkbruk 6 - Generasjoner om forholdet mellom generasjoner, om det som er fint, det som er litt vanskelig og det som er vondt Oppbygning av kapitlene I hvert kapittel finner du: en introduksjon til temaet som legger til rette for samtale og diskusjon i klassen. autentiske tekster knyttet til temaet i kapitlet. Tekstene er i ulike sjangre, med tilhørende fagstoff og et variert utvalg oppgaver. Blant tekstene er det alltid en tekst til dybdelesing/veiledet lesing med lesestopp underveis, en elevtekst som eksempeltekst for skriving i ulike sjangre og en sidemålstekst med oppgaver på og om sidemål. korte, lettleste fagtekster som gir elevene viktig norskfaglig kunnskap som en ramme for arbeidet med de autentiske tekstene. Det kan for eksempel handle om sjangerkunnskap, lese- og læringsstrategier, retorikk, språk- og litteraturhistorie eller kilder og kildevurdering. muligheter for vurdering i både skriftlig og muntlig norsk. I hvert kapittel er det én større skriveoppgave for skriving av egen tekst i samme sjanger som eksempelteksten og en større muntlig oppgave knyttet til temaet i kapitlet der elevene får øve og praktisere ulike muntlige kommunikasjonsformer. en egen del med oppgaver som går spesifikt på språk og arbeid med språket som system og mulighet. en egen del med oppgaver som handler om å se flere tekster i sammenheng. Differensiering og tilpasset opplæring Norsk 9 skal være en norskbok for alle elever. Derfor har vi lagt vekt på: dybdelesing/veiledet lesing med lesestopp på én tekst i hvert kapittel lesevennlige innganger til fagstoffet, som går i dialog med eleven utstrakt bruk av begrepsforklaringer og oppgaver om begreper i hvert kapittel, både vanskelige/nye ord og norskfaglige fagbegreper gjennomgående bruk av pedagogiske stillaser i oppgavene; tips, eksempler, setningsstartere og annet, slik at alle elever kan arbeide med de samme tekstene og oppgavene. eksplisitte oppgaveformuleringer som gjør det tydelig både hva oppgavene ber om og hvordan de skal løses at mest mulig av informasjonen som trengs for å løse en oppgave står i direkte tilknytning til oppgaven, for å unngå leting/blaing hvis det ikke er en del av formålet med oppgaven. utstrakt pedagogisk bruk av bilder og illustrasjoner til visualisering og lesestøtte
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788202604783
Publisert
2021
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm
Vekt
1113 gr
Høyde
260 mm
Bredde
190 mm
Tykkelse
24 mm
Språk
Product language
Nynorsk
Format
Product format
Innbundet