Leseren blir i denne boken med på en bred, dyptpløyende og ajourført gjennomgang av den skatterett som møter det norske næringsliv. Ole Gjems-Onstads.Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i niende utgave, er en omfattende og relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen i Norge til bruk for praktikere og videregående studenter. Bokens primære siktemål er å gjøre skatterådgivere og ansatte i ligningsetaten bedre kvalifisert i sin omgang med regelverket. Denne utgaven er ajourført og oppdatert av Sanaz Ormaz Ferdowsi, Benn Folkvord og Eivind Furuseth. Her behandles blant annet de nye reglene om avskåret rentefradrag mellom nærstående, de nye reglene om skattemessig kontinuitet ved arv og gave, den nyeste utvikling ved skattemessig gjennomskjæring, endringene av reglene om deltakerlignede selskap og den siste utviklingen innen internasjonal skatterett... Forfatterne en rekke steder i fremstillingen kritiske kommentarer til utformingen av norsk bedriftsbeskatning. Dette gjør boken mer levende og det blir lettere å forstå konsekvensene av reglene. Gjennom utformingen er det også skilt mellom hovedlinjer og tekniske detaljer.
Les mer
2. e-bokutgave tilsvarer 9. trykte utgave 2015

Produktdetaljer

Publisert
2015
Utgave
2. utgave
Utgiver
Vendor
Gyldendal juridisk
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
E-bok