Nybrott og odling festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen 3. april 2002

Innbundet / 2002 / Flerspråklig
1.530,-
1.255,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Nils Nygaard har gjennom flere tiår vært en markant forsker og fagmann i det rettsvitenskapelige miljøet i Norge. I dette festskriftet hylles han gjennom 44 artikkelbidrag fra kolleger i inn- og utland. Artiklene berører i første rekke fagområdene som jubilanten selv har arbeidet innenfor. Hovedvekten legges dermed på erstatningsrett, men festskriftet inneholder også en rekke artikler innenfor jubilantens andre interessefelt, så som rettskildelære, odelsrett og trygderett. Dessuten finnes artikler fra andre fagområder, blant annet selskapsrett, forvaltningsrett og straffeprosess. Til sist i boken presenteres en bibliografi over Nygaards arbeider. Festskriftets artikler i erstatningsrett handler om mange tidsaktuelle spørsmål i faget. Boken gir videre et inntrykk av aktuelle emner for de rettsvitenskapelige miljøene i Norge - og Norden for øvrig. En rekke av artikkelbidragene tar opp problemstillinger som i liten grad har vært gjenstand for rettsvitenskapelig behandling. Boken anbefales for enhver jurist som er interessert i faget sitt.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788276748277
Format
Product format
Innbundet
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Språk
Product language
Flerspråklig
Publisert
2002