Ingen organisasjoner . verken private bedrifter eller offentlige virksomheter . er statiske og uforanderlige. I takt med skiftninger internt og eksternt foregår det stadig utvikling og endring. Presset mot fornyelse er stort, og har gitt seg utslag i at det eksperimenteres med nye arbeids-, ledelses- og organisasjonsformer. Stadig dukker det opp nye retninger og teorier. Det er imidlertid ofte stor avstand mellom teoriene, de gode rådene og den praksis organisasjoner opplever. Denne boken fokuserer på hva som kjennetegner de organisasjoner som lykkes i sine utviklings- og endringsprosesser . der målet hele tiden er å kunne løse sin primære oppgave. Forfatterne drøfter fem sentrale utfordringer som organisasjoner står overfor: Tydeliggjøring av primæroppgaven Systemorientering Bevisst utvikling og endring Hensiktsmessige strukturer Nødvendig refleksjon
Les mer
Denne boken fokuserer på hva som kjennetegner de organisasjoner som lykkes i sine utviklings- og endringsprosesser, der målet hele tiden er å kunne løse sin primære oppgave. Forfatterne drøfter fem sentrale utfordringer som organisasjoner står overfor: Tydeliggjøring av primæroppgaven, systemorientering, bevisst utvikling og endring, hensiktsmessige strukturer og nødvendig refleksjon. Boken er skrevet for alle som arbeider med å forbedre organisasjoners oppgaveløsning gjennom utviklings- og endringsprosesser, og den er like aktuell for private bedrifter som for offentlig virksomhet. Har stikkordregister.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788213026642
Publisert
2018
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Kopinor
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
115