Denne oppgavesamlingen er et supplement til Praktisk prosjektledelse - fra idé til gevinst og inneholder oppgaver med løsningsforslag. Disse er inndelt etter de samme kapitlene som i læreboken. (De fleste oppgavene er med i lærebokens andre utgave, uten løsningsforslag.) De er en blanding av regneoppgaver, teorispørsmål og refleksjonsoppgaver. Refleksjonsoppgavene skal gi anledning til å resonnere rundt den problemstillingen som er tatt opp ut fra egen situasjon eller erfaring. Løsningsforslagene angir hvordan de ulike oppgavene kan eller bør besvares. I prosjektfaget finnes det imidlertid ofte flere svar som kan være tilnærmet like gode, og det er derfor ikke gitt at alle er enig i våre forslag. Vi ønsker lykke til med oppgavene og håper at denne oppgavesamlingen kan bidra til mer effektiv læring og økt forståelse for prosjektfagets praktiske side. Asbjørn Rolstadås er prodekanus ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi og professor ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU. Han har over 30 års erfaring med forskning, utdanning og konsulentoppdrag, og har publisert 15 bøker og rundt 300 vitenskapelige artikler. Han har vært en sentral i utviklingen av det norske fagmiljøet innen prosjektledelse, og mottok i 2014 Kongens fortjenestemedalje for sin innsats. Nils Olsson er professor i prosjektledelse ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU. Han har over 20 års erfaring med forskning, utdanning og konsulentoppdrag innenfor kvalitets-, endrings- og prosjektledelse. Han har publisert 4 bøker og mer enn 100 artikler. Olsson har vært linjeleder i det private næringsliv og har ledet flere større forskningsprosjekter og -programmer, blant annet om store statlige investeringer. Agnar Johansen er seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn, og har mer enn 20 års erfaring med forskning, utdanning og konsulentoppdrag innen offentlig og privat sektor. Han foreleser ved NTNU og Universitetet i Stavanger, og har ledet flere store forskningsprosjekter. Han har i lengre tid ledet NTNU/SINTEFs satsning på usikkerhetsstyring. Han har publisert 3 bøker og rundt 100 artikler. Jan Alexander Langlo er forskningsleder ved SINTEF Teknologi og samfunn med mer enn 15 års erfaring som seniorforsker, samt førsteamanuensis ved Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk ved NTNU. Han har lang erfaring som foredragsholder innen prosjektledelse, prestasjonsmåling og produksjonsledelse, og har ledet flere forskningsprosjekter. Han har en rekke publikasjoner i form av bøker, rapporter og artikler.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788245035209
Publisert
2021-01-26
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Vekt
383 gr
Høyde
240 mm
Bredde
170 mm
Dybde
12 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
187