Oppgaver i arbeidsrett

Heftet / 2010 / Bokmål
189,-
155,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Oppgaver i arbeidsrett er et praktisk hjelpemiddel for å lære arbeidsrett. Boka er oversiktlig og lett å finne fram i. Blant annet løfter forfatteren fram sentrale elementer ved hjelp av margkommentarer. Oppgaveheftet er inndelt etter de samme temaene som boka Styring og vern. Arbeidsrett i offentlig sektor, men kan selvfølgelig brukes i tilknytning til andre teoretiske framstillinger av arbeidsrett. I del 1 gir forfatteren noen generelle råd om det å skrive oppgaver, og hun kommenterer en konkret høyesterettsdom for å illustrere hvordan et juridisk resonnement skal bygges opp. Del 2 inneholder praktiske oppgaver knyttet til ulike deltemaer som ansettelse, diskriminering, lønn, ferie, oppsigelse, avskjed etc. Hvert deltema avsluttes med kontrollspørsmål. Del 3 inneholder eksamensoppgaver. De er dels hentet fra bachelorstudiet i Administrasjon og ledelse (tidligere Offentlig styring), og dels hentet fra videreutdanningsstudier i ledelse og arbeidsrett. Eksamensoppgavene består gjerne av praktiske oppgaver med problemstillinger fra flere delteamer, og flere inneholder også teorioppgaver. Til slutt i del 3 er et eksempel på en god besvarelse av en eksamensoppgave som inneholder både praktisk oppgave og teorioppgave. Oppgaver i arbeidsrett er beregnet på de som studerer arbeidsrett ved høyskoler og universiteter og på ledere, personalmedarbeidere, fagforeningsrepresentanter og andre som ønsker å lære mer arbeidsrett.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788202337698
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Cappelen Damm Akademisk
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2010