Patologiske språkavvik er en samlebetegnelse på vansker med å produsere og / eller forstå språk der problemene skyldes en sykdom eller en skade hos språkbrukeren. Denne boken gir en grunnleggende innføring i hvordan forskjellige typer språkavvik arter seg i forhold til de ulike språklige nivåene : lydsystemet, produksjon og forståelse av ord og setninger, ordbetydning, oppbygning og forståelse av tekster og samtaler. Boken forutsetter ikke kjennskap til språkvitenskapelige eller språkpatologiske begreper. I et eget innledningskapittel presenteres sentrale begreper og grunnleggende emner i studie av språkavvik, så som kunnskap om kommunikasjonsorganene ( inkludert hjernen ), oversikt over metoder for innsamling og bearbeiding av avvikende språkmateriale, og modeller for klassifisering av språkavvik. Eksempelmateriale i boken er i all hovedsak hentet fra norske ( og skandinaviske ) studier. Materialet illustrerer språkvansker hos barn ( primært spesifikke språkvansker ) og hos voksne ( primært afasi og språkvansker etter Alzheimers sykdom ). Boken kan leses med utbytte av alle som ønsker å lære mer om språkpatologi, enten man holder på med språkvitenskap, pedagogikk eller nærmer seg feltet med en klinisk interesse. Som fagbok kan den også være interessant for de som i sitt daglige virke . privat eller i arbeidslivet . kommuniserer med personer som er rammet av språkavvik.
Les mer
Denne boken gir en grunnleggende innføring i hvordan forskjellige typer språkavvik arter seg i forhold til de ulike språklige nivåene: lydsystemet, produksjon og forståelse av ord og setninger, ordbetydning, oppbygning og forståelse av tekster og samtaler. Eksempelmaterialet i boka er i all hovedsak hentet fra norske studier. Materialet illustrerer språkvansker hos barn (primært spesifikke språkvansker) og hos voksne (primært afasi og språkvansker etter Alzheimers sykdom). Med litteraturliste og register.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788270993215
Publisert
2000
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Novus
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
322