Denne boken gir en både grundig og lett tilgjengelig innføring i de mest sentrale temaer og perspektiver innen organisasjonsteorien. Sett i forhold til tidligere utgaver representerer den nye boken en langt sterkere integrasjon mellom organisasjonsteori og -praksis. Innføringen av et prosessperspektiv generelt, og begrepet "organisering" spesielt, innebærer både en sterkere praktisk forankring og teoretisk utvikling. I tråd med den internasjonale trenden på fagområdet, rettes fokuset mot bruken av teori i praksis, og mot hvordan organisasjonsteori kan brukes som verktøy i en dynamisk og kompleks hverdag. I tillegg inviterer boken til refleksjon over tatt-for-gitte sannheter på et nivå som ikke diskriminerer mellom unge studenter og erfarne praktikere. Boken forsøker å kombinere en visjon om teoretisk visdom med praktisk klokskap. Hvert kapittel avsluttes med en refleksjon over kapittelets innhold fra et prosessperspektiv, og bidrar således til å engasjere leseren til selv å ta standpunkt. Den innholder mange konkrete og praktiske eksempler, og leseren blir stimulert til selv å reflektere i lys av teorien som presenteres. Boken het tidligere "Organisasjon og ledelse. Et integrert perspektiv". Boken er meget aktuell som pensumlitteratur innenfor organisasjon og ledelse, samt innenfor etter- og videreutdanning. Den egner seg også godt for ledere og medarbeidere som vil øke sin innsikt og forståelse for hvordan organisasjoner fungerer.
Les mer
Boken gir en grundig og lett tilgjengelig innføring i de mest sentrale temaer og perspektiver innen organisasjonsteorien. Den har en gjennomgående struktur, og i hvert kapittel finnes det en integrerende diskusjon som gjør det enklere for leseren å få med seg de store sammenhengene. Forfatterne har lagt vekt på å trekke inn et såkalt prosessperspektiv på organisasjon og ledelse, et perspektiv som representerer både en teoretisk utvikling og en kanal mot organisasjonspraksis. Boken er aktuell som pensumlitteratur innenfor organisasjon og ledelse, som etter- og videreutdanning, samt for ledere og medarbeidere som vil øke sin innsikt og forståelse for hvordan organisasjoner fungerer. Har litteraturliste og stikkordsregister.
Les mer
Tidligere utgitt med titlene: Organisasjon og ledelse, og Organisasjon, ledelse og motivasjon

Produktdetaljer

ISBN
9788215016283
Publisert
2010
Utgave
6. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Vekt
990 gr
Høyde
240 mm
Bredde
169 mm
Tykkelse
25 mm
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Heftet
Antall sider
490