«Oversikt over EØS-retten» gir en innføring i EØS-retten og i hvordan denne virker sammen med EU-rett og norsk rett. Fremstillingen fokuserer på EØS-rettens betydning i norsk rett på ulike rettsområder, for eksempel trygderett og skatterett, og klargjør hvilke EØS-rettslige skranker lovgiver og forvaltning må forholde seg til. Forfatterne behandler reglene om fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital samt reglene om konkurranse mellom foretak, reglene om offentlige innkjøp og reglene om statsstøtte. De tar for seg det institusjonelle systemet i EØS og reglene om håndhevelsen av EØS-retten, både i EØS-organer og i det norske rettssystemet. Boken er en vesentlig omarbeidet videreføring av Sejersted mfl.s «EØS-rett» (3. utg.), som har fungert som et standardverk for både praktiserende jurister og jusstudenter. «Oversikt over EØS-retten» er ment å overta denne stillingen.
Les mer

Produktdetaljer

ISBN
9788215025193
Publisert
2022
Utgave
1. utgave
Utgiver
Vendor
Universitetsforlaget
Aldersnivå
Voksen
Språk
Product language
Bokmål
Format
Product format
Innbundet