Partnerskap problemløsning og politikk

Heftet / 2008 / Bokmål
335,-
281,-
Ikke i salg

Produktbeskrivelse

Partnerskap er blitt et vanlig ord i samfunnsdebatten, og brukes i dag om alt fra samliv mellom enkeltmennesker til offentlige styringsstrategier. Denne boka fokuserer på den siste forståelsen, der partnerskap typisk viser til ulike former for samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører. Som politisk slagord har partnerskap fått stor utbredelse, og boka avgrenser fenomenet, viser eksempler på partnerskap, drøfter ulike problemer som kan hefte ved denne styringsformen, samt drøfter i hvilken grad partnerskap kan sies å være noe nytt. Partnerskap, problemløsning og politikk inneholder bidrag fra norske og internasjonale forskere som fra ulike perspektiver er opptatt av partnerskap som offentlig styringsstrategi og strategi for problemløsning. Flere av bidragene har tilknytning til pågående forskningsprosjekter under Norges forskningsråds program Demokrati, styring og regionalitet (Demosreg). Diskusjonen i boka er rikt illustrert med eksempler fra forskjellige politikksektorer, herunder næringsutvikling, samferdsel, energi, planlegging, helse og sosial, kultur og utdanning, med vekt på det regionale og lokale nivået. Boka henvender seg til alle som i vid forstand er opptatt av offentlig styring og vilkårene for slik styring i et moderne samfunn som det norske, f.eks. studenter ved høgskoler og universitet og ledere og beslutningstakere i offentlig sektor.
Les mer »

Detaljer

ISBN13
9788245007640
Format
Product format
Heftet
Utgiver
Vendor
Fagbokforlaget
Språk
Product language
Bokmål
Publisert
2008